March 30, 2019


LEUGEN EN ACHTERKLAP


March 30, 2019

Op vrijdag 22 maart j.l. vond in de Memre Buku Kazerne de overdracht van het commando van het Nationaal Leger aan de nieuwe bevelhebber, kolonel Kartodikromo plaats. Los van het feit dat erbij deze overdracht vrijwel geen sprake is geweest van de zo noodzakelijke verjonging binnen de top van de grootste gewapende macht, kon men het weer niet laten leugens en achterklap te hanteren om zo het onvermogen te maskeren om het Nationaal Leger de laatste negen jaar op een hoger niveau te brengen. Laten wij de zaken stellen hoe ze zijn en gewoon een keertje toegeven, dat door ronduit waardeloos beleid vanwege de regering richting Nationaal Leger, het thans het op twee na slechtste leger ter wereld is geworden. Maar bij deze overdracht werd gesteld dat door het ‘’nak panja’’ beleid van 2000 tot 2010, het leger zo is achteruit gegaan en dat het daarom voor deze regering niet mogelijk is geweest de zaak weer op te vijzelen naar een acceptabel niveau. Met deze leugenachtige verklaring en dolksteek in de rug voor de regeringen Venetiaan II en III, heeft men getracht het eigen zwaar falende beleid onder Latour en Benschop naar het Nationaal Leger toe, te verbloemen. Maar er zijn toch nog mensen in het Nationaal Leger die weten hoe het was in 2000, toen minister Assen op Defensie kwam en hoe het was toen minister Fernald in 2010 zijn bureau moest opruimen en bevelhebber Mercuur in februari op zeer onbeschofte wijze werd bedankt door Latour. De militairen die toen dienst deden onder Mercuur, hebben precies kunnen zien hoe de zaak na 2010 in elkaar is gedonderd en het leger thans op zo een gênante wereldlijst is beland. Maar laten we toch in alle eerlijkheid toch maar een keertje opsommen wat er voor het Nationaal Leger is gedaan vanaf 2000 tot 2010. In de Memre Buku Kazerne werd de stormbaan na 2000 weer hersteld en kon men weer gebruikmaken van het zwembad. Er kwamen weer sport- en gymfaciliteiten. Een groot deel van de barakken werd gerepareerd. Bij het lichtere en zwaar rollend materieel was het een enorme puinhoop en kon de nieuwe bevelhebber over slechts een tonner beschikken. Alle Mercedes Benz bussen waren defect en er was zelfs één bij een particulier beland. In de daaropvolgende jaren slaagde de nieuwe leiding van het Nationaal Leger erin maar liefst 10 DAF-trucks van het Nederlandse leger ter aanvulling van het wagenpark in ontvangst te kunnen nemen. Van de Volksrepubliek China en India kwamen ook steunzendingen in de vorm van voertuigen, graafmachines en zelfs een bulldozer. De nabij de Ajoko Kazerne te Zanderij hevig in verval geraakte schietbaan van het Nationaal Leger, werd met inzet van de verkregen machines weer helemaal hersteld en operationeel gemaakt. Door dit up-to-date herstel kwamen Franse troepen ook schietoefeningen houden te Zanderij en in de open savanne. Ook werd onder Mercuur een nieuwe kazerne geopend te Apoera ter bewaking van onze westgrens. De Akontu Velanti Kazerne in Albina, onderging een grondige opknapbeurt. En ook Moengo kreeg met ondersteuning van het Amerikaanse leger een kazerne.  Onder de regeringen van Venetiaan werden de civiel-militaire relaties ernstig verbeterd en keek de burger gelukkig weer op positievere wijze naar de militair. Ook voor wat betreft de uitrusting van militairen werd gewerkt, zo werd er nieuwe camouflagekleding verstrekt. Ook het schoeisel werd weer op een juiste wijze verstrekt. De militaire relaties met Brazilië, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika (VS), werden verdiept. Met de VS ontstond zelfs het State Partner Program van South Dakota. Op een gegeven moment achtte het Amerikaanse ministerie van defensie het passend het drijvende militaire hospital Comfort, naar Suriname te dirigeren. Het schip bleef buitengaats liggen, terwijl er helikopters met medisch personeel en geneesmiddelen naar het achterland vlogen om in de dorpen hulp te bieden. Ook de Med-Ready activiteiten van het Amerikaanse leger in de verschillende districten wensen de exponenten van de NDP tegenwoordig niet meer aan te halen, want zij hebben de relaties met het leger van de VS doorgeknipt. Dat de relatie van het Nationaal Leger tijdens de regering Venetiaan goed was met de VS, werd bewezen door het korte bezoek van de minister van defensie van dat land aan ons land. Een eenheid van het Nationaal Leger zorgde voor de beveiliging  van de hoge buitenlandse gast, hetgeen grote waardering tot gevolg had. Bij een Summit in Trinidad  van leiders uit deze regio waar president Obama aanwezig was, werd een eenheid van het Nationaal Leger toegevoegd aan de algehele beveiliging van de vele hoge gasten. De luitenant Edson Cairo had toen de leiding over de eenheid. Wederom een teken dat het Nationaal Leger onder Mercuur in achting van het buitenland was gestegen. Ook in de periode 2000-2010 werd de samenwerking met de politie verder geoptimaliseerd. Dat de marine in 2000 wederom een positieve impuls nodig had, was duidelijk. Bevelhebber Mercuur wist de in particuliere handen belande patrouilleboot S402 terug te halen naar het Nationaal Leger en wederom operationeel te krijgen. Bij het asfalteringsproject van de weg Paranam naar Afobaka en Brownsweg Atjoni, werd door Dalian de assistentie van het leger ingeroepen, omdat de werkers onder excellente veiligheid wensten te werken. Het Nationaal Leger zorgde gedurende het gehele project voor een perfecte beveiliging van de asfaltploegen. Dat de militairen het toen een stuk beter hadden, was te merken aan de goede voeding op de detachementen. Het agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger in Saramacca, werd nieuw leven ingeblazen en kan door dit initiatief tot op heden voeding voor het leger aanleveren. Met India werd de toelevering van een helikopter voor de luchtmacht van het Nationaal Leger beklonken. De levering geschiedde echter pas onder de regering Bouterse I. Dat deze regering  door haar voormelde onvolkomenheid en tekortkomingen ten aanzien van het Nationaal Leger in de  periode 2000-2010 tegen de bevelhebber Mdercuur wenst aan te trappen, is voor ons zeer afkeuringswaardig. Gelukkig weten militairen en ingewijden nog precies hoe het allemaal gegaan is en luisteren vol walging naar de leugens en achterklap. Dat er in die periode een vriendelijk gebaar richting Nationaal Leger werd gemaakt door Nederland, werd bewezen door de schenking van zwaar materieel en voor de kapel van het Nationaal Leger een aanzienlijke partij muziekinstrumenten. Ook de invitatie om een eenheid van het Nationaal Leger te participeren bij een taptoe in Nederland die overigens perfect werd afgehandeld, was het bewijs dat men in het voormalige moederland bereid was met een andere bril naar onze grootste gewapende macht te kijken. Het bewijs daartoe werd ook nadrukkelijk geleverd door de komst van mariniers naar ons land om hier in ons woud te trainen. Kort voor de verkiezingen van mei 2010, schonk het Amerikaanse leger 10 Ford 350 zware diesel 4×4 pick-ups, bewapening en communicatieapparatuur aan het Korps Speciale Troepen, KST (commando’s) van het Nationaal Leger. Ook kreeg deze gewapende macht een grote hoeveelheid ATV’s  geschonken. De ATV’s van het Nationaal Leger zijn vrijwel allemaal verdampt en vermoedelijk op goudconcessies van NDP-topfiguren beland. Wat er met de 10 dure pick-ups is gebeurd, weet Joost. Het is naar onze mening slechts kwaadaardig van deze regering en haar topfiguren, het goede werk dat tussen 2000 en 2010 door de regeringen Venetiaan is verricht, niet te memoreren, maar juist af te kraken. Misschien kan Bouterse ons vertellen wie de mooie stenen muur om de Memre Buku Kazerne heeft aangelegd? En misschien wil hij ons ook nog vertellen waarom hij na de overdracht aan kolonel Gillard in februari 2011, een mooie ruiker stuurde naar de woning van kolonel Mercuur om hem te bedanken voor het goede werk. Thans wordt erbij de overdracht aan kolonel Kartodikromo gesproken over een ‘’nak panya’’ beleid onder Mercuur. Foei toch!!!