March 30, 2019


REHABILITATIE ONAFHANKELIJKHEIDSPLEIN WEGGEGOOID GELD


March 30, 2019

In juli 2017 schreef dit medium over de zogenaamde rehabilitatiewerkzaamheden op het Onafhankelijkheidsplein. Maanden verstreken en er waren geen vorderingen te bespeuren. Het plein werd sinds begin mei 2017 afgesloten voor het publiek, omdat de regering vond dat het toe was aan dringend herstel. De achterliggende reden voor de afgrendeling, was dat de regering bang was voor de groepen die steeds kwamen protesteren tegen haar funeste beleid. Eerst werden erop het Onafhankelijkheidsplein hopen zand gedumpt, zodat een massa zich niet vrij zou kunnen bewegen. Indien de regering toentertijd daadwerkelijk vond dat het plein aan dringend herstel toe was, zou zij bijvoorbeeld niet hebben toegestaan dat er grote evenementen van bepaalde organisaties op het plein gehouden werden. Vervolgens ging de regering over tot het omrasteren van het plein met een hekwerk. Echter is er helemaal niets van de rehabilitatie op gang gekomen, misschien lag dit aan het feit dat de regering wekelijks SRD 22.000 moest neertellen voor de omrastering van het plein. Keerpunt vroeg zich toen ook al af waarom de regering ervoor had gekozen om zoveel geld uit te geven voor de omrastering van een plein dat het volk toebehoort. Opmerkelijk is dat deze zelfde regering keer op keer blijft aanhalen dat er bezuinigd moet worden, maar in geen enkel geval merkt het volk op dat de regering zelf iets hieraan doet. Vorige week werd Holi/Phagwa, wederom groot gevierd op het Onafhankelijkheidsplein. De zogenaamde gerehabiliteerde grasmat werd voor de zoveelste keer totaal vertrapt. Zelfs president Bouterse was debet aan deze vertrapping, want hij werd als eregast ontvangen op het Hardcore Phagwa Festival op het plein. Jammer voor hem was het publiek niet enthousiast over zijn aanwezigheid, want toen een van de artiesten zijn aanwezigheid aankondigde, werd er luidkeels ‘’Boe!’’ geroepen. Dus de belangrijke vraag is nog steeds: waarom heeft de regering in 2017 vele miljoenen geïnvesteerd voor het plaatsen van dranghekken om het plein, waardoor het gras weer de kans kreeg om te groeien, om elk jaar weer vernietigd te worden? De regering moest in 2017 eens duidelijk en eerlijk vertellen waarom het plein, een omrastering nodig had voor rehabilitatie, want toen had de regering gezegd, dat het plaatsen van dranghekken niets te maken had met het frustreren van acties gericht tegen het beleid van de huidige regering. Zelfs maanden na de aankondiging van de zogenaamde rehabilitaties was er niet veel te merken van enig herstel van het plein. Ook vonden er na de verwijdering van de hekken weer normaal activiteiten plaats, zo werd in 2018 aan de organisatie Lustig een vergunning verleend vanuit het Kabinet van de President om het Holi/Phagwa feest te vieren op het plein. Dit jaar kreeg Hardcore entertainment goedkeuring om een groots Phagwa feest te organiseren op het plein. Ook was het vorig jaar voor tijdens een evenement in de Congreshal zo, dat er voertuigen geparkeerd stonden op het plein. Van het onlangs gehouden Phagwa feest, heeft het plein nog vreselijk te lijden gehad. Velen hebben hun misnoegen hierover geuit via sociale media. Op Facebook werd een foto geplaatst van het plein met de tekst: Voor hoeveel miljoen was het plein weer ‘gerehabiliteerd’? Demonstreren mocht niet op het met zeer duur gehuurde hekwerken omringde plein. Allemaal dus weggegooid of weggesluisd geld, want feesten mag natuurlijk altijd.’ Daarom heeft Keerpunt elke keer weer gesteld, dat de huidige regering zichzelf en vrienden altijd bevoordeeld, terwijl de doorsnee burger, dagelijks met de handen in het haar zit, omdat prijzen en diensten bijna onbetaalbaar zijn geworden. Terwijl wij zien hoe de gezondheidszorg dagelijks verslechtert, geeft zij kapitalen uit aan showprojecten. Terwijl bepaalde gezinnen nauwelijks te eten hebben, gaat de regering rustig door met het doen van nodeloze uitgaven. Nogmaals, het volk wil weten waarom er in 2017 zoveel kapitaal is verbrast, als het toch de bedoeling was dat de grasmat weer te laten vertrappen. Waarom komt men steeds weer naar het Onafhankelijkheidsplein om voor de zoveelste maal schade aan te richten? Het is dan misschien wel een mooi gebaar van de organisatie dat een dergelijk evenement gratis toegang biedt aan alle bezoekers, maar het zou de organisatie sieren als zij gaat beseffen welke schade wordt aangericht aan dit historische plein en voortaan een andere locatie uitzoekt. Er zijn genoeg plekken in Suriname die een groot aantal mensen kunnen accommoderen, waardoor Holi/Phagwa toch uitgebreid kan worden gevierd. De overheid is hier de hoofdschuldige, want het behoeft geen lang betoog, dat ze gewoon de vergunning kan weigeren. Ze onderhoudt het plein bovendien bar slecht. De zogenaamde rehabilitatie die na 20 mei 2017 door de overheid werd ingezet, heeft niets opgeleverd. De rehabilitatie was dus toch maar een drogreden om protesterenden van het plein te houden. Zoals bij veel zogenaamde initiatieven van deze regering, was ook deze rehabilitatie dus overbodig, want je laat naderhand feestgangers toch weer toe om schade aan te richten aan een herstellende grasmat. Er dient een totaal en langdurig verbod te komen voor het houden van festiviteiten op het plein.