March 30, 2019


CHINESE HEKTRAWLERS DILLEMA


March 30, 2019

Nog steeds bevinden zich zes Chinese hektrawlers in onze wateren. Hoewel de toestemmingsbrieven, uitgeven door minister Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, tot en met december 2018, per 1 maart vervallen zijn verklaard, zijn de hektrawlers nog steeds in Surinaamse wateren. Keerpunt stelt al weken, dat de hektrawlers die uit China naar ons land zijn gekomen, ervoor zullen zorgen dat onze visserijsector zwaar zal worden benadeeld. De manier waarop deze enorme vissersboten opereren is desastreus voor alle visgronden waarin zij actief zijn. Toen minister Algoe toestemming gaf aan ROS National Fisheries N.V. voor de zes Chinese fabriekshektrawlers, had hij niet gedacht aan de zeer negatieve gevolgen voor bepaalde vissoorten die in verschillende gebieden worden gevangen, hetgeen ertoe leidt, dat die vissoorten verdwijnen in dat gebied. Nog een probleem bij overbevissing is, dat er sowieso veel illegale visserij plaatsvindt. Tot op heden is er geen actie ondernomen door het ministerie om de hektrawlers te laten verwijderen uit onze wateren. De voorzitter van de Surinaamse Seafood Associatie, SSA, heeft de afgelopen week zijn bezorgdheid geuit door te stellen, dat het erop lijkt dat niemand in staat is de hektrawlers uit ons land te doen vertrekken. Verder gaf de voorzitter aan dat de trawlers moeten vertrekken, omdat zij nu illegaal activiteiten kunnen ontplooien. Naar onze mening wil de overheid niet optreden tegen deze hektrawlers, omdat er vermoedelijk al afspraken zijn gemaakt die niet op papier zijn vastgelegd. De lokale vissers vormen absoluut geen tegenwicht voor de trawlers, want deze enorme schepen zijn ontworpen om grote hoeveelheden vis te vangen en dat weegt niet op tegen de traditionele wijze van vissen met de bekende visnetten. De visserijsector had een ultimatum aan LVV gesteld om de toestemming in te trekken en ervoor te zorgen dat de hektrawlers zo snel mogelijk zouden vertrekken. Ook beleidsmakers en milieuactivisten hebben behoorlijk protest aangetekend tegen de aanwezigheid van de hektrawlers; helaas zijn de schepen nog steeds voor onze kust en bestaat thans het vermoeden dat ze illegaal aan het vissen zijn. Volgens de visserijsector is de situatie erger dan wordt gedacht. Wat hebben deze organisaties tot nu toe bereikt? Keerpunt weet dat de trawlers voorzien zijn van een hijskraan, dit geeft aan dat de grote hoeveelheid gevangen vis kan worden overgeheveld op een nog groter schip, waardoor de vangst snel en in het geniep gelijk kan worden afgevoerd. Zolang deze boten zich in Surinaamse wateren bevinden, hebben wij te maken met een zorgwekkende situatie. De totale visserijsector heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen het ministerie van LVV, nadat de minister geen gehoor had gegeven aan het verzoek van de visserijsector de schepen te laten vertrekken en het ultimatum dat zij gesteld had, was verlopen. Pas wanneer de rechtszaak rond is, kan er eventueel gejuicht worden.