March 30, 2019


SOSO LEY WE LEY


March 30, 2019

Het Bureau voor de Staatsschuld heeft met klem ontkend, dat het heeft gemanipuleerd met de registratie van de recente voorschotten (in totaal 670 miljoen SRD) die aan de regering beschikbaar zijn gesteld door de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Vervolgens heeft de ex- governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, ontkend dat hij SRD 670,1 miljoen als voorschot ter beschikking heeft gesteld aan de staat tijdens zijn zittingsperiode. Naar aanleiding hiervan is Keerpunt de weekbalansen van de Centrale Bank nagegaan en kwam tot de conclusie, dat de gewraakte voorschotten niet in januari zijn verleend. Na het bestuderen van de weekbalansen die wel gepubliceerd zijn, is het voor ons duidelijk dat de voorschotten na 1 maart verleend zijn. De Centrale Bank zou verhelderend in deze zaak moeten optreden, want niet in januari en ook niet in de periode van 1 tot 15 februari, heeft de Centrale Bank het voorschot dat vermeld is, verstrekt. In de weekbalansen van januari, die van 8 februari en die van 1 maart, zijn geen voorschotten aan de staat volgens artikel 21 van de Bankwet vermeld. De weekbalans die governor Robert van Trikt beschikbaar gesteld heeft, geeft een goed en duidelijk overzicht en geeft de stand van 1 maart en die van 8 maart aan. Op 1 maart was er geen sprake van voorschotten op basis van artikel 21 van de Bankwet en ineens op 8 maart wél. Gersie heeft ook uitdrukkelijk verwezen naar de informatie die vermeld is op de website van het Bureau voor de Staatsschuld en gesteld, dat die volstrekt onjuist is. Op 8 februari is de laatste weekstaat gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Gersie. Toen stond de post van Voorschotten aan de Staat, nog blanco. Het Bureau voor de Staatsschuld heeft gepubliceerd dat de voorschotten aan de staat op 31 januari dit jaar zijn verstrekt. Als de directeur van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeliene Wijnerman, zegt dat Hoefdraad op 31 januari Gersie heeft aangeschreven en dat op die datum een blanco biljet ter invulling en registratie aan de rekenkamer is toegestuurd, dan denkt zij misschien dat de Centrale Bank een ATM is: de minister van Financiën stuurt een brief en er komen honderden miljoenen uitrollen.  Zij kent de procedures als geen ander en weet heel goed dat niks als staatsschuld kan worden aangemerkt als niet eerst registratie bij de Rekenkamer heeft plaatsgevonden. Deze zaak werd in eerste instantie onthuld door de ex-directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Inmiddels zijn we gewend van de paarse beleidsmakers dat ze leugens verkondigen en het volk misleiden. Zo kan Keerpunt zonder moeite uit het hoofd al een paar leugens opsommen van beleidsmakers en de president. We beginnen met de misleiding van Bouterse om de wisselkoers weer omlaag te brengen. De wisselkoers voor de USD is inmiddels SRD 8 voor USD1. Soort koers a mang saka? Vervolgens zijn we de uitspraak van Regilio Dodson niet vergeten, dat skalians de omvang van de vervuiling van kwik in kaart brachten in het stuwmeer. Hij bleef toentertijd volhouden, dat de werkzaamheden van de skalians inhielden “kwikvervuiling op het stuwmuur opsporen”, dat bleek ook een leugen te zijn. Dodson zei daarvoor ook, dat de skalians die enkele maanden daarvoor gesignaleerd waren op het stuwmeer, op weg waren om ontmanteld te worden. Er is nooit bewijs geweest van deze beweerde ontmanteling. Tot slot kunnen wij de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zijn leugens niet verbloemen. Hij stelde dat de overheid niet werd gefinancierd door de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Met die uitspraak probeerde Hoefdraad elke bewering over monetaire financiering te ontkrachten. Maar volgens publicaties van het Bureau voor de Staatsschuld, heeft de regering vanaf 2016 miljoenen US-dollars geleend bij lokale banken ten behoeve van de financiering van de begrotingsuitgaven van de regering’. Dit werd bevestigd toen drs. Jim Bousaid, vertelde dat er wel massief is geleend bij de commerciële banken. Bijna 100 miljoen per maand. Het gevolg hiervan is, dat het monetaire effect min of meer hetzelfde is als het trekken bij de Centrale Bank. Dus wie willen deze mannen nog steeds voor de gek houden? Na soso ley we ley!