March 24, 2019


SPRINGVLOED


March 24, 2019

De afgelopen donderdag was het weer springvloed en trad de Surinamerivier op bepaalde plaatsen weer behoorlijk buiten haar oevers; zo ook weer opmerkelijk en ongeriefelijk aan de Waterkant nabij de zogeheten Plattebrug. Al jaren doet zich dit fenomeen voor en geen enkele regering tot nog toe heeft ook maar het initiatief genomen om de oever beter te beschermen en door de juiste maatregelen te nemen, voorkomen dat het water steeds weer ongestoord naar binnen kan stromen. Misschien zal het eerstvolgende kabinet, wat zijn samenstelling ook mag zijn, hier wel aandacht voor hebben.