GOUDOPKOOP DOOR MOEDERBANK

De Centrale Bank heeft naar wij vernemen, gisteren een samenkomst gehad met goudopkopers en lieden die het edele metaal exporteren. Naar wij vernemen, wil de moederbank wederom goud gaan opkopen en denkt hierbij de verkopers in SRD af te rekenen. De vraag die onmiddellijk rijst, is of de verkopers van goud geneigd zullen zijn onze nationale munt als betaling te aanvaarden, vooral nu het gerucht blijft gaan dat de regering de monetaire financiering wederom heeft geïntroduceerd. Een economist verklaarde tegenover Keerpunt, dat het kopen van goud met SRD, ook kan worden gezien als een vorm van monetaire financiering. Ook werd aan ons gemeld, dat men op korte termijn er weer toe wenst over te gaan goudcertificaten uit te geven, hetgeen wordt gezien als een misleidende actie die geen fundamentele  bijdrage zal leveren aan het oplossen van de huidige economische problemen. Bovendien is het zo dat de huidige leiding van de Centrale Bank, nog steeds geen nieuwe weekbalans op zijn website heeft geplaatst. Hierdoor bewijst de huidige leiding van de Bank geen transparantie voor te staan. De laatste gepubliceerde weekbalans vond plaats op 8 februari jongstleden. De politisering van de Bank moest doorgevoerd worden om monetair te kunnen financieren en indien nodig, de monetaire reserves wederom naar wenst aan te spreken. Als je de weekbalans publiceert en dat op een eerlijke wijze doet, kan duidelijk de deviezenpositie worden waargenomen en hoeveel geld de overheid aan de moederbank op weekbasis heeft onttrokken. En juist dat mag niet meer gezien worden. En juist daarom moest governor Gersie wijken, want hij was niet te vinden voor hernieuwde fromu’s, zoals die onder Goedschalk en later onder Hoefdraad plaatsvonden. En waarom zijn de jaarverslagen van de moederbank vanaf 2015 niet meer gepubliceerd? Niet Gersie wilde de gereedliggende jaarverslagen niet publiceren, maar de governor kreeg van hogerhand de instructie, zulks achterwege te laten, want daarin stonden vreselijk hoge koersverliezen genoteerd die de buitenwacht niet mocht zien. De verliezen die toen geleden zijn, liggen schrikbarend hoog en zouden met name Hoefdraad in ernstige verlegenheid brengen. Heeft allemaal met transparantie te maken en daar heeft deze NDP-regering die alles in het geniep wenst te doen, een gruwelijke hekel aan.  En omdat deze transparantie teniet moest worden gedaan, moest Gersie, die oprecht en eerlijke werkte, het veld ruimen. Maar ook de duistere praktijken waarmede men aan de slag is gegaan, zullen eens naar buiten komen.  Leugen en waarheid, we weten allemaal wie uiteindelijk de winnaar is.

More
articles