Mahaan niet zonder grondige reden uit Sterrentoernooi gestapt

De troefcallvereniging Mahaan zou niet zonder grondige redenen uit het Sterrentoernooi van de Surinaamse Troefcall Bond (STcB) zijn gestapt.

Hoewel STcB-voorzitter Manolito Vasilda schrijft dat de ploeg van Mahaan onsportief gedrag toonde door zich vlak voor de wedstrijd tegen ‘t Hofje terug te trekken uit het toernooi “zonder een grondige reden”, zou Ma-haan de reden hiervoor wel hebben aangegeven.

“Ter voorkoming dat er een andere vertelling komt doe ik u toekomen het schrijven van de troefcallvereniging Mahaan welk gericht is aan de voorzitter van de Surinaamse Troefcall Bond en alle bij haar aangesloten leden”, schrijft Ma-haan-voorzitter Sandro Colli aan de media.

Zijn schrijven aan het STcB-bestuur luidt als volgt: “Met grote verontwaarding moesten wij vernemen dat het Sterren-toernooi (dat een afvaltoernooi is) gewijzigd is in een Sterrencom-petitie waarbij elk team tegen elkaar moet uitkomen. Alsof dat niet genoeg is wordt er dusdanige druk gezet op de verenigingen om twee (2) keer per week te komen spelen, terwijl er afgesproken was dat iedere vereniging slechts een keer per week speelt.

U heeft met niet mis te verstane woorden vaker gezegd dat het om Kampoe gaat die naar Nederland zal afreizen. Op zich is er geen bezwaar daartegen.

Maar als Mahaan zegt dat zij met zes (6) vrouwen in hun vereniging zitten en die niet 2 keer voor wedstrijden en nog een keer voor de oefening uit huis kunnen vanwege huishoudelijke verplichtingen er totaal geen rekening mee gehouden wordt.

Is het de bedoeling dat er in de competitie slechts rekening gehouden wordt met de belangen van een (1)  vereniging?

Als gevolg van het voorgaande deelt de TCV Mahaan u mede dat zij niet zullen deelnemen aan het sterrentoernooi(sterrencompetitie).”

In elk geval heeft het STcB-bestuur aangegeven een fikse boete te zullen opleggen aan de ploeg van Mahaan en de nodige sanctie te zullen treffen vanwege “dit onsportief gedrag”.

Bij de start van het toernooi stond direct de clasico Kampoe-Palmboys op het programma. Semi-kampioen Palmboys won in een spannende ontmoeting Kampoe met 90-68. Formula won met 104-80 van Shaktie. Olaria was een maatje te groot voor Toppers: 81-65.

Het Sterrentoernooi wordt op dinsdag 19 maart voortgezet met de partijen: Kampoe-Ola-ria; ‘t Hofje-Formula en Palm-boys-Shaktie. Toppers is vrij.

More
articles