IN TROEBEL WATER …..

‘In troebel water is het goed vissen’, voor velen een bekend Nederlands gezegde, dat in figuurlijke zit betekent: ‘onhelder voor de geest; onzuiver door vermenging van motieven, elementen of factoren’. Niet voor een ieder, maar voor ons is het al decennia en wel na het beëindigen van de strijd in het oosten des lands tussen het Nationaal Leger en Jungle Commando, overduidelijk dat het voor lieden uit het gebied en ook voor bepaalden uit andere delen van ons land, uit puur eigen belang, noodzaak is geworden dat de grens met Frans-Guyana, die langs de Marowijne- en Lawarivier loopt, een ongecontroleerde chaos blijft. Smokkelaars, drugsdealers, goudrovers en andersoortig crimineel gespuis, hebben er baat bij dat er geen controle plaatsvindt en dat een wetteloze toestand op de grensrivieren vanaf de oorsprong tot aan de monding,  in stand blijft. Wij durven daarbij gerust en keihard te stellen, dat er zelfs in onze hoofdstad zetbazen zijn die er groot voordeel bij hebben dat er op de Marowijne- en Lawarivier op grote schaal gerotzooid kan worden en dat de illegaliteit en de misdaad er kan blijven gedijen. Smokkelaars moeten allerhande goederen via de rivier richting Frans-Guyana kunnen blijven transporteren en voorbij Langatabbetje op de Marowijnerivier, moeten de skalianhouders naar hartenlust hun gang kunnen blijven gaan en het water in deze stroom met kwik blijven vergiftigen. In het Lawa gebied vinden de illegalen en grensoverschrijdende criminelen, het de gewoonste zaak om binnen Frans territoir op illegale wijze goud te delven. Maar omdat de Fransen daar geen genoegen mee wensen te nemen en keihard optreden door middel van het vernietigen van alle eigendommen die op hun grondgebied worden aangetroffen, schreeuwt men in Paramaribo moord en brand. Wel, laten we de zaken stellen zoals ze zijn: de Fransen vernietigen niet zomaar andermans goed. De Fransen beschikken over zeer moderne apparatuur en ook over zeer gedetailleerd landkaartenmateriaal. Dat wij daar niet over beschikken, is dan heel jammer en onze eigen tekortkoming. Wanneer de Fransen ervan verzekerd zijn dat bijvoorbeeld een skalian binnen het territoir van Frankrijk is, wordt de zaak vernietigd. Dat is nou eenmaal een andere aanpak om de illegale goudwinning binnen het Franse departement te ontmoedigen. Dat wij ons bezighouden met illegale praktijken is wederom bewezen door het tweede verstekvonnis van een topfiguur binnen de politieke partij ABOP en wel in Frankrijk. En het zijn juist exponenten binnen deze politieke partij die geen enkele controle van politie of gendarmerie vanuit Frans-Guyana op de voormelde rivieren wensen. Het behoeft daarom geen betoog waarom deze partij zo tegen het bilaterale politieverdrag tussen Frankrijk en Suriname, gesloten en geratificeerd in De Nationale Assemblee, is. Inmiddels is het zo, dat twee topfiguren uit deze politieke partij door de Franse en Nederlandse justitie worden gezocht na aan hen toebedeelde verstekvonnissen wegens drugssmokkel naar Frankrijk en Nederland. De Fransen zijn vastberaden de controle op de rivier met of zonder de medewerking van Suriname te handhaven en daarbij kijken de Fransen echt niet van wie skalians of andere eigendommen zijn die binnen het Franse territoir op illegale wijze aan goudwinning doen. De Franse ambassadeur, zijne excellentie Antoine Joly, heeft groot gelijk wanneer hij stelt dat de gezamenlijke militaire patrouilles op de Marowijne- en Lawarivier niets van doen hebben met de bilaterale politieovereenkomst, waar bijvoorbeeld de politieke partij ABOP zo tegen gekant is. De gezamenlijke militaire patrouilles vonden al plaats lang voordat er sprake was van de ratificatie van de politieovereenkomst. Doelbewust proberen lieden die hun eigen belang voorrang wensen te geven, deze twee zaken door elkaar te halen met als doel, stemming te kweken. De regering Bouterse moet, indien ze een eerlijke en oprechte samenwerking met de Fransen nastreeft ter bestrijding van de criminaliteit aan de grens met Frans-Guyana, geen misleidende persberichtjes via het Nationaal Informatie Instituut, NII, lanceren. Ze dient eerlijk aan de samenleving te vertellen wat zich heeft voltrokken en indien de Fransen binnen hun territoir hebben opgetreden tegen illegalen die op hun grondgebied aan goudwinning deden, landgenoten op te roepen zich niet zonder toestemming op Frans grondgebied te begeven. Ook de aan paars gelieerde elementen die zich in het oosten des land aan illegale praktijken zouden schuldig maken, dienen gewaarschuwd te worden, want de Fransen zullen echt niet van hun reeds overbekende werkwijze afstappen.

More
articles