‘Wij buigen niet voor intimidatie’; Actie Natin opgeschort

Het onderwijs op het Natuur Technisch Instituut (NATIN) wordt aanstaande dinsdag 26 februari hervat. Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), heeft tijdens een persconferentie die vanmorgen gehouden werd op het Natin aan de Leysweg, aan de media meegedeeld dat de bond niet zal buigen voor intimidatie. Gisteren heeft Mangre naar aanleiding van de uitspraak dat de politie op de bond zou worden afgestuurd, haar misnoegen hierover geuit tegen onderwijsminister Lilian Ferrier. Ashok Rambali onderdirecteur en hoofd afdeling Beroepsgericht Onderwijs, zou dit hebben gezegd. ”Dat mensen worden geïntimideerd moet tot het verleden gaan behoren. Ik heb de minister ook gezegd dat het stakingsrecht is verankerd in onder andere de grondwet en dat de bond gebruik maakt van dat recht. Het ministerie moet die faciliteiten creëren, zodat dat recht uitgevoerd kan worden. Wij gaan ons niet buigen voor intimidatie. Wij willen dat recht uitoefenen en als docenten problemen hebben, hebben ze het recht om naar de vakbond te stappen. Dit is een ernstige schending van vakbondsrechten”, sprak Mangre. De bond moet volgens haar als een gelijkwaardige partner worden gezien die medezeggenschap heeft, zodat er draagvlak wordt gecreëerd voor het onderwijsbeleid. Mangre vindt het logisch dat ook de leerkrachten betrokken worden. Tijdens de persconferentie vertelde de bondsvoorzitter over de uitkomst van het gesprek dat zij gisteren had met de minister en het standpunt van de Natin-docenten met betrekking tot de acties. Volgens Mangre was het gesprek erg kort. Zij vond het jammer dat de minister alleen tijd had voor een korte kennismaking. De dringende zaken waarvoor een structurele oplossing nodig is, zijn niet naar wens besproken. Mangre zei dat ze de indruk had dat de minister en haar staf niet goed voorbereid waren om over de problematiek op het Natin te praten, omdat zij druk bezig zijn met de opening van de studentenflat die vandaag plaatsvindt. Mangre vindt dat, gezien de problemen op het Natin, dat geen prioriteit heeft. “Wij springen niet om te staken, maar willen de good will tonen en hebben alle vertrouwen in de minister, dat zij zich inderdaad gaat richten op oplossingen.” De lijn is uitgezet hoe de communicatie in het vervolg zal geschieden. Mangre zegt bereid te zijn om die lijn te volgen. Voor wat betreft de problemen op het Natin, is de bond verwezen naar Rambali. Hij heeft aangegeven, dat hij maar een kwartier heeft om de problemen na te kijken. Mangre vindt het dan vreemd dat de bond ruim zes weken heeft moeten wachten. Volgens Mangre kent Rambali de problemen op het Natin als geen ander, omdat hij docent op dit instituut is geweest. “Ik weet niet of wij dingen eerst moeten uitlokken of steeds over moeten gaan tot acties, voordat het ministerie aan tafel wil richting oplossingen”, aldus Mangre. Net als in de IOL-kwestie, zal de bond zich moeten wenden tot de onderdirecteur. De bond heeft de knelpunten op papier en zal deze de komende week afgeven. Mangre spreekt de hoop uit dat er in het vervolg in alle vertrouwen en in een goede sfeer, het werk voorgezet kan worden voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het had volgens haar anders gekund. “De bond heeft altijd gekozen voor het pad van dialoog. Als men zegt dat het recht op onderwijs wordt geschonden, dan vraag ik mij af of dit alleen geldt voor de BvL, want dit geldt dan ook voor onder andere stakingen van bussen”, aldus Mangre.

door Kimberley Fräser

More
articles