February 10, 2019


(foto: Johan de Randamie)

NOB-directeur geschorst


February 10, 2019

De directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), Wonnie Boedhoe, is geschorst door de Raad van Commissarissen (RvC) van de bank. Zij moet alle bedrijfseigendommen ter beschikking stellen van de RvC en moet zich verweren voor het ondertekenen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met een loonsverhoging van 12 procent vanaf 1 januari 2018. Boedhoe heeft geen overleg gepleegd met de RvC inzake deze cao. Volgens de RvC heeft deze cao verregaande financiële consequenties voor het NOB. Boedhoe is eerder gewaarschuwd door de RvC voor dergelijke handelingen. Ook de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is bezig met een onderzoek naar mogelijke ernstige tekortkomingen binnen de bank onder leiding van Boedhoe.