February 9, 2019


MEERDERE BELADINGSOPTIES


February 9, 2019

De vorige maand heeft de Portugese justitie met behulp van de politie, de marine en mariniers, het schip Sea Scan 1 dat onder Panamese vlag voer, nabij het eilandje Sao Vincente in internationale wateren geënterd en doorzocht. Bij dit onderzoek stuitten de Portugezen op 2500 kilo cocaïne die afkomstig was uit Latijns-Amerika en zou zijn ingeladen in Suriname. Om voor de Portugese justitie en pers bekende redenen, werd Suriname niet expliciet genoemd. De West vermeldde als eerste dit bericht en vernam dat het schip wel degelijk zijn voormelde duistere lading in Suriname opgehaald. Op geen enkele wijze werd vermeld dat het schip langszij was gekomen in een bekende en bij de scheepvaart autoriteiten geregistreerde Surinaamse haven. Het schip zou wel in Paramaribo zijn geweest, maar niemand kan met zekerheid zeggen waar het zou hebben aangemeerd. Binnen de kringen van lieden die zijn aangesloten bij de grensoverschrijdende misdaad, is het genoegzaam bekend, dat inlichtingendiensten en drugsbestrijdingsdiensten in het buitenland al geruime tijd de handen ineen hebben geslagen en informatie aan elkaar ter beschikking stellen om deze vorm van criminaliteit te kunnen bestrijden. Het schip de Sea Scan 1, werd al geruime tijd in de gaten gehouden en verschillende Europese landen wissselden in deze zaak informatie met elkaar uit. Dus de Sea Scan 1 liep zonder het te weten in de Portugese fuik. En wie zegt dat de Sea Scan 1 zijn dubieuze lading in een Surinaamse haven heeft ontvangen. Het is allang geen geheim meer dat grotere schepen offshore enorme drugsladingen van duizenden kilo’s aan boord nemen en die richting Europa vervoeren. Het zou ons dan ook niet verbazen, dat dit schip buitengaats van de 2500 kilo cocaïne werd voorzien. Opvallend is ook dat tussen de opvarenden Oekraïners zaten. Op een ander schip dat ook duizenden kilo’s cocaïne vervoerde voor de Europese markt, zaten elf Russen. Wanneer schepen hier zijn geweest voor met name brandstof of het bijvullen van de watertanks,  wil dat nog niet zeggen dat ze in een onzer havens het verderfelijke spul  in de laadruimten plaatsen. Daar zit namelijk toch een vrij groot risico in. Daarom is het offshore overzetten van drugs in grote vrachtvaarders veel veiliger voor de drugshandelaren. De Portugezen blijven er echter bij dat het spul in Suriname is ingeladen.