February 7, 2019


‘Regering miskent Commewijne opnieuw’


February 7, 2019

PL-parlementariër Ingrid Karta-Bink, is van mening dat de regering de bevolking van Commewijne opnieuw miskent door 50 hectare grond toe te kennen aan de Chinese gemeenschap. Zij benadrukt dat zij de Chinese gemeenschap deze geste gunt, maar vraagt zich af wanneer de bewoners van Commewijne de noodzakelijke uitbreiding van hun begraafplaatsen mogen zien. Karta-Bink geeft aan dat er een tekort is aan begraafplaatsen in haar district en dat er al jaren hiervoor aandacht wordt gevraagd. Karta-Bink heeft in Commewijne gediend als districtscommissaris. In 2013 startte zei op verzoek van districtsraadsleden, met de uitbreiding van begraafplaatsen op Meerzorg. Voordat zij dit project kon afronden, werd zij ontheven als burgermoeder van het district. Hierdoor stagneerde het project. Het terrein waar de begraafplaats te Meerzorg uitgebreid zou worden, werd op een gegeven moment geoccupeerd. Karta-Bink geeft aan dat binnen twintig dagen een woning is opgezet omringd door paarse vlaggen van de NDP. Nu zijn de vlaggen vervangen door borden met het opschrift ‘NDP’. In 2016 nam de toenmalige minister, van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Steven Relyveld, zelf een kijkje bij het geoccupeerde terrein. In het parlement heeft hij meerdere malen de aandacht hiervoor gevraagd, waarna de gang naar de groene tafel werd ingezet. Ondanks een ontruimingsbevel van de rechter, staat de woning nog steeds op het terrein. “Er is een tweede woning opgezet op het terrein”, zegt Karta-Bink. Zij merkt op dat geen enkele autoriteit acties onderneemt. De gewezen burgermoeder betreurt het dat het uitbreidingsproject van de begraafplaatsen nog steeds niet is uitgevoerd. Zij geeft aan dat dit project sinds 2012 is opgenomen in het districtsplan. “Het kan niet dat graven op elkaar worden geplaatst vanwege het tekort aan ruimte”, aldus Karta-Bink. Zij benadrukt dat behalve Meerzorg, ook Welbedacht, Tamansarie en Tamanredjo, behoefte hebben aan de uitbreiding van hun begraafplaatsen. “Begraafplaatsen zijn overheids- of staatszorg. Komen wij, bewoners van Commewijne, ook eens een keer aan de beurt? Of moeten wij wachten op zes maanden vóór de verkiezingen om de naamborden te onthullen, zodat de regeringspartijen zetels behalen in ons district?”, aldus Karta-Bink. -door Johannes Damodar Patak –