February 7, 2019


Jogi voorstander van India-deal


February 7, 2019

De regering heeft opnieuw een lening gesloten, ditmaal voor een bedrag van US-dollar 15 miljoen met de Export-Import Bank (Exim Bank) van India. VHP- parlementariër Mahinder Jogi, vindt het een goede deal, mits de lening wordt besteed zoals financiënminister Gillmore Hoefdraad, heeft aangegeven. Het geld is bedoeld voor de aanschaf en installatie van negentien pompen ten behoeve van de ontwatering. Deze pompen zijn bestemd voor tien woongebieden in de districten Commewijne, Nickerie en Saramacca. Jogi juicht het project toe, omdat hierdoor de productieontwikkeling bevorderd en de verdiencapaciteit vergroot kan worden, maar hij vraagt zich wel af waar de middelen naartoe zijn gegaan die de regering heeft binnengehaald, zoals de gelden afkomstig van olie, goud, hout, rijst, vis en de donaties van diverse landen. “De regering holt nu om leningen te sluiten om ons huishouden te draaien, terwijl de regering die uit eigen middelen zou moeten aanschaffen.” De parlementariër vraagt zich ook af hoe dit bedrag terugbetaald zal worden, want de afbetaling zal met rente moeten geschieden. Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), vindt het ook een goed initiatief. Hij zegt dat boeren veel investeren en soms toch zoveel verlies lijden. Hij zegt dat het vooral noodzakelijk is om pompen te plaatsen in de landbouwgebieden die ver gelegen liggen van de rivieren. Echter zou de overheid ook ervoor moeten zorgdragen dat de toevoerkanalen schoongehouden worden en ook snel moeten overgaan tot het activeren van de waterschappen. Sewdien zegt dat de Wet Regionale Organen en Waterschapswet 1931, er al is en dat de verantwoordelijkheid bij Regionale Ontwikkeling ligt. De waterschappen moeten alleen nog gereactiveerd worden en in de gebieden waar er een ontbreekt, moeten er een ingesteld worden.