February 6, 2019


‘Regering moet ophouden met populistisch beleid’


February 6, 2019

Assembleelid tevens lid van de vaste commissie Sociale Zaken en Volks-huisvesting in De Nationale Assemblee, Mahinder Jogi (VHP), zegt dat de regering moet ophouden met het voeren van een populistisch beleid. Hier-mee doelde hij op de geste die de regering heeft gedaan aan de Chinese gemeenschap. De regering heeft als daad van goede wil, 50 hectare grond ter beschikking gesteld aan de Chinese gemeenschap. Dit heeft vicepresident Ashwin Adhin gisteren bij het nieuwjaarsdiner in Chi Min, meegedeeld. De Chinezen liggen volgens Jogi niet wakker van een beloofde 50 hectare grond. Daarnaast is hij van mening dat gelet op de doeleinden van de grond, 50 hectare te groot is. “We moeten zuinig omgaan met wat we hebben”, stelt de parlementariër. De regering moet volgens Jogi stoppen met populistische maatregelen en doen wat de Chinese gemeenschap en de totale samenleving vraagt. Er moet beleid gemaakt worden ten aanzien van de veiligheid en de economische financiële situatie in het land. “De regering moet de koers omlaag brengen, want zo is het moeilijk voor ondernemers om handel te drijven. Populisme is misschien goed voor een korte periode, maar het moet niet de spiraal zijn van het beleid om mensen zoet te houden”, meent Jogi. Vicepresident Adhin maakte de locatie niet publiekelijk bekend, maar gaf aan dat dat het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer aan de slag zal gaan als de gemeenschap akkoord gaat met de locatie. Hoewel Jogi niet tegen het geven van een bouwkavel aan Chinezen is, zegt hij dat de regering voor veel meer mensen een bouwkavel beschikbaar kon stellen. Er zijn genoeg mensen en vooral jongeren die geen grond hebben. “Geef je mensen ook wat zodat zij kunnen bouwen of aan landbouw kunnen doen.” Jogi vermoedt dat de geste moet dienen als zoethoudertje voor de lening die Suriname wil aangaan bij de Exxon Bank of China of voor de financiering van het begrotingstekort. door Priscilla Kia