February 6, 2019


Governor Gersie in ongenade gevallen?


February 6, 2019

Grote ongerustheid bij bedrijfsleven en bankwezen Bij het Surinaamse bedrijfsleven, de Surinaamse Vereniging van Economisten (VES) en het bankwezen, is grote ongerustheid ontstaan nadat bekend werd, dat de regering Bouterse voornemens is drs. Glenn Gersie op zeer korte termijn te vervangen als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en hem te doen vervangen door Robert van Trikt. Gersie die in de afgelopen drie jaar een goede en prudente leiding heeft gegeven aan de CBvS, zou een sta-in-de-weg betekenen voor veranderingen en mutaties die de regering binnen de Centrale Bank en het bankwezen voorstaat. De regering Bouterse schijnt de goede verrichtingen van Gersie en zijn team in de afgelopen drie jaar niet langer relevant te vinden en wil voor het doorvoeren van haar plannen iemand anders die mee kan gaan met al hetgeen ze voorstaat. Zo is het bekend dat de overheid dringend behoefte heeft aan meer geld en dat moet toch ergens vandaan komen. Leningen bij de lokale banken zijn reeds opgelopen tot 2,6 miljard en het is volgens economisten en vooraanstaanden binnen het bankwezen, onverantwoord nog meer geld te lenen. Een uitweg zou zijn geld op te nemen bij de moederbank, hetgeen gelijk zal leiden tot geldschepping met het negatieve effect van inflatie en verdere devaluatie van de SRD. Gersie is naar wij vernemen, niet daarvoor te vinden en is ook een tegenstander van een verdere verhoging van het obligoplafond. Meer lenen betekent ook meer terugbetalen en als dat niet zal lukken, lopen we het risico van een zogeheten ‘default’, waarbij het gehele bankwezen meegesleurd zou kunnen worden, wat desastreuze gevolgen voor de Surinaamse economie zal hebben. Wat de regering wel heeft gedaan, is Robert van Trikt (zoon van minister Lilian Ferrier) en Siegmund Proeve, voormalig CEO bij de Surinaamsche Bank, aan de Raad van Commissarissen van de CBvS toevoegen. Per 1 februari heeft professor A.R. Caram bedankt als adviseur van de Centrale Bank en ook zou het raadslid Sylvano Tjon a Hing uit de Raad van Commissaris-sen zijn gezet. De Raad van Commissarissen binnen de moederbond moet namelijk een vertrek van de governor goedkeuren en onderschrijven. En Tjon a Hing zou zich daar niet voor lenen. Na het aantreden van de regering Wijden-bosch in 1996 heeft men toentertijd Henk Goed-schalk als regerings-commissaris op de Centrale Bank van Suriname aangesteld en verwachtte men dat André Telting toen president van de moederbank zou samenwerken met de NDP pion Goeschalk. Telting was dat geenszins van plan en stapte op waarna Goedschalk weer president van de Centrale Bank werd. Het vermoeden bestaat thans dat men een soortgelijk scenario heeft ingezet ter wegwerking van Glenn Gersie.Het moet naar verluidt duidelijk zijn dat de regering Bouterse de onafhankelijke positie van de Centrale Bank binnen het Surinaamse geldwezen niet langer wenst te respecteren en tot politiseren is overgegaan. En binnen deze strategie moet Gersie naar verluidt het veld ruimen, al wenst minister Hoefdraad van Financiën zulks ten stelligste te ontkennen tegenover het dagblad De Ware Tijd. Het is overigens geen geheim dat Hoefdraad reeds in zijn periode bij de Centrale Bank van Suriname, niet door één deur kon met Gersie en de man op een gegeven moment zelfs thuis had gezet. Dat men momenteel loyalisten van Hoefdraad binnen de Raad van Commissarissen van de bank heeft geloodst, geeft naar wij uit goede bron vernemen aan, dat men Gersie regelrecht aan het ondermijnen is alvorens hem zijn congé te verstrekken. Ook bestaat vooral bij het bedrijfsleven en grote delen van het bankwezen in ons land het vermoeden dat men gelijk de periode (zes maanden voor de verkiezingen van 2015) wederom de verhoogde monetaire reserves die Gersie tot stand heeft weten te brengen, wenst aan te spreken om zogenaamd een wisselkoers te verdedigen en een deel van de begroting te financieren. Ook hier zou Gersie geen voorstander van zijn en daarom is men naar wij vernemen, van plan hem te vervangen. Ook zou de regering veel meer greep willen krijgen op het algehele bankwezen en ook daar zou governor Gersie geen voorstander van zijn. Ook in de raden van commissarissen van de grote Surinaamse banken moeten er veranderingen worden aangebracht. Het accorderen van deze nieuwe raden geschiedt uiteindelijk ook door de governor van de Centrale Bank van Suriname en daar moet natuurlijk een loyalist zijn die daartoe bereid is. Onze redactie vroeg de huidige governor Gersie om een reactie op de huidige ontwikkelingen en gegevens waar wij al dagen over beschikten. Gersie was niet bereid in te gaan op onze vragen en gaf aan dat hij geen ruchtbaarheid wil geven aan een geruchtenmachine. Zijn reactie was dat zolang hij governor is, zal hij conform de Bankwet handelen en daarmee ook zijn taken naar behoren doen.