February 5, 2019


HI&T en Godo gaan samenwerking aan


February 5, 2019

Vandaag is het Memorie of Understanding (MoU) ondertekend door de algemeen directeur van Godo, Percy Clemen, commercieel directeur Ashwin Gopi en de directeur van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Reina Ravales. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen een betaalbare financiering voor potentiële ondernemers en capaciteitsmogelijkheden voor ondernemers vanuit het ministerie en overigen. De bedoeling van het MoU is dat er samen gekeken wordt naar het stimuleren en bevorderen van potentiële en bestaande ondernemers. Het gaat om een totaalpakket met speciale tarieven die de ondernemer krijgt aangeboden voor het opzetten van zijn business. Godo heeft het voornemen om gemeenschappen tot ontwikkeling te brengen. Volgens de directeur is het een bekroning dat het samenwerkingsovereenkomst ondertekend is. Godo is een van de weinige banken die ook filialen heeft in verafgelegen gebieden in Suriname en met deze overeenkomst kunnen de gemeenschappen in die gebieden beter tot ontwikkeling Samen met het ministerie heeft Godo sinds vorig jaar mei intensief gewerkt aan het trainen en opzetten van een businessplan met ondernemers voorgesteld vanuit het ministerie. Van de driehonderd ondernemers is een groot deel al bezig uit te breiden en het andere deel maakt zich klaar om te beginnen. De ambitie is om in totaal duizend ondernemers te trainen. Het ministerie heeft een plan uitgezet om de targets te behalen door minimaal één keer per maand bij de dependances trainingen te verzorgen waarna een groot deel van de trainees op zoek gaat naar financiering. De directeur van HI&T geeft te kennen dat ze erg gelukkig zijn met deze samenwerking. Ravales vertelt dat het ministerie al begonnen is met de Nederlandse ambassade om na te gaan hoe Nederlanders van Surinaamse origine aangetrokken kunnen worden om te investeren in het ondernemerschap in Suriname. “Deze MoU bekrachtigt alleen maar deze gedachte“, zegt Ravales. De sectoren die primair zijn voor deze dienstverlening vanuit de bank zijn: toerisme, agrarische sector en import vervangende industrieën. “Deze groepen leveren tot nu toe de grootste productie, maar dat neemt niet weg dat andere ondernemers die buiten deze categorie vallen zich niet mogen opgeven. Het gaat om de achterliggende gedachten van het plan en hoe levensvatbaar het is “, zegt Clemen.