February 2, 2019


Zorghotel verkeerde investering


February 2, 2019

De overheid doet volgens VHP-parlementariër Dew Sharman, verkeerde investeringen, zoals de aankoop afgelopen week van het Zorghotel, gevestigd aan de Anton Dragentenweg, voor een bedrag van SRD 50 miljoen. Het hotel stond geruime tijd op de veiling. Volgens Sharman blijkt hieruit duidelijk dat de overheid geen prioriteiten weet te stellen. De overheid heeft de afgelopen week het zorghotel gekocht op advies van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), dat in mei 2018 is begonnen met de renovatie van het beddenhuis van het AZP. Vanwege de renovaties heeft het AZP twee etages in gebruik genomen bij het Zorghotel waar patiënten ondergebracht kunnen worden. Volgens Sharman had de regering het geld beter kunnen investeren in de primaire en secundaire zorg. ‘’De gezondheidszorg heeft weinig middelen om te functioneren en de basiszorg laat te wensen over. Met dit geld kon er gewerkt worden aan het structureren en organiseren van de zorg’’, zegt hij. ‘’Als we nagaan hoe de basiszorg achteruit is gegaan over de afgelopen jaren en dat mensen die zorg behoeven, bijna alle medicijnen zelf moeten bekostigen en vaak ook nog sommige medicijnen niet kunnen vinden, omdat die schaars zijn, had de overheid beter kunnen investeren in deze groep”, aldus de parlementariër.