February 2, 2019


KINDERARBEID AANPAKKEN?


February 2, 2019

Suriname staat op het punt om kinderarbeid aan te pakken. Er is al een conceptplan ontwikkeld door het ministerie van Arbeid. Echter is het opmerkelijk dat de kinderen die knippa’s en andere producten verkopen op de hoeken van straten, dat nog steeds doen. Niemand die zich bekommert om deze kinderen, laat staan om de kinderen die in het verre binnenland op de goudvelden werken. De politie die erop zou moeten toezien dat kinderarbeid niet plaatsvindt, ziet dat elke dag op de kruising van de Van ’t Hogerhuysstraat, kinderen staan die knippa’s en awarra’s verkopen. De politiepost Nieuwe Haven is niet eens 500 meter verwijderd van de hoek van deze straat. Hoe serieus moeten wij de regering dan nemen wanneer er wordt gesproken over het aanpakken van de kinderarbeid? In het plan van het ministerie staat nergens dat er een onderzoek is gedaan naar de diverse vormen van kinderarbeid in ons land. Op basis waarvan is het plan dan in elkaar gezet? Hoe wil de regering kinderarbeid aanpakken als niet eens in het plan is opgenomen om welke vormen het gaat? Er dient een goed plan in elkaar gezet te worden, waar niet alleen de politie, maar ook maatschappelijke werkers een rol in vervullen. De politie is goed voor het aanhouden van de mensen die kinderen dwingen arbeid te verrichten. De maatschappelijke werkers zullen ervoor moeten zorgen dat de kinderen begeleid worden en weer een normaal leven kunnen leiden. Kinderarbeid aanpakken lijkt eenvoudig, maar er zitten veel haken en ogen aan. Elk geval vereist een individuele aanpak. Wat de kinderen betreft die vruchten op straat verkopen, zal er nagegaan moeten worden wat de reden is dat de kinderen dit doen, terwijl de volwassenen (verzorgers) onder een boom toe zitten te kijken. Kunnen zij geen werk vinden of willen zij niet werken?