January 31, 2019


Monetaire reserve onder druk


January 31, 2019

De maand januari is voor veel burgers een financieel zware maand. Ook voor de overheid is het eerste kwartaal van het jaar niet zo gemakkelijk. De staat verdient in dit kwartaal veel minder. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën, zegt desgevraagd dat in het eerste kwartaal van een begrotingsjaar de inkomsten van de staat altijd minder zijn, waardoor de overheid aangewezen is op haar reserves. “Hierdoor staat onze monetaire reserve onder druk.”. Gajadien merkt op dat er al enkele maanden een enorme druk is op de wisselkoers van de Amerikaanse dollar, waardoor ook de druk op onze reserves wordt verhoogd. Volgens hem kan de regering twee dingen doen: interveniëren of de koers laten stijgen. Hij zegt dat het onduidelijk is wat de regering zal doen. De overheid zit met een enorme schuldenlast en heeft zelf ook valuta nodig om rentes en aflossingen te betalen. Gajadien zegt dat er gesproken kan worden van een ‘’schuldenlastcrisis’’. Het is daarom belangrijk dat de gestegen inkomsten uit de mijnbouwsector worden aangewend om de rentes en aflossingen te betalen. Hij ziet de druk niet afnemen, omdat de regering nog steeds van plan is meer leningen af te sluiten. De druk op de koers komt volgens hem doordat banken niet in staat zijn om te voldoen aan de vraag op de markt. Dit draagt volgens hem ook bij aan de verhoogde druk op onze monetaire reserve. Het niet kunnen voldoen aan de vraag naar vreemde valuta door de banken, zorgt ervoor dat mensen op de informele markt hun geld wisselen. “Mensen willen geen risico’s nemen”, stelt de parlementariër. Dat de banken niet kunnen voldoen aan de vraag, komt volgens Gajadien door de verscherpte internationale bancaire regels: het is nu niet meer zo gemakkelijk om via correspondentiebanken geld zomaar binnen het bancaire circuit te brengen. -door Johannes Damodar Patak-