January 31, 2019


Tsang probeert beleid goed te praten


January 31, 2019

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), hecht weinig waarde aan de uitspraak van minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme, dat er meer dan 2000 nieuwe winkels zijn bijgekomen in 2018, hetgeen wij moeten toejuichen. Volgens Binda probeert de minister het economisch beleid goed te praten, terwijl het volk zelf ziet hoeveel winkels er leeg staan. “Tsang probeert een weddenschap te houden, wat absoluut niet de bedoeling is.” Binda vindt dat de minister moet verklaren hoe het komt dat in het afgelopen jaar meer dan 900 bedrijven hun deuren hebben gesloten. ‘’Als 50 winkels sluiten, is dat al te veel. Het feit dat zoveel ondernemingen kapot zijn en dat er zoveel arbeidsplaatsen in het geding komen, is alarmerend.” De voorzitter zegt dat de nieuwe winkels hoofdzakelijk kleine eenmanszaken zijn, terwijl als we meer productie willen halen, de focus juist ligt op de grote bedrijven. Voor deze nieuwe groep is het ook een grote uitdaging, omdat zij ook geen garantie heeft of hun onderneming op termijn genoeg potentie heeft om te blijven bestaan. Met d invoering van de rij- en voertuigenbelasting, zullen volgens Binda de prijzen in de winkels weer stijgen, terwijl de regering het volk niet kan garanderen dat de wegen verbeterd zullen worden. Het grootste probleem is volgens Binda de manier waarop er beleid wordt gevoerd. Geen van de ministers heeft een gedegen planning voor de korte en lange termijn, waaruit blijkt welke concrete stappen er zullen worden genomen in het belang van onder andere de ondernemers en de productie. Binda vindt het belangrijk dat ook de burgers ervan op de hoogte zijn dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) dit jaar bestuursverkiezingen houdt. Tsang promoot, zo zegt hij, wel een beurs die in Shanghai, China wordt gehouden, maar zegt niets over deze verkiezingen. Binda vindt het belangrijk dat het ministerie meehelpt om zoveel als mogelijk mensen te mobiliseren, zodat er uiteindelijk een goed bestuur gekozen wordt. ‘’Maar juist hierover zwijgt de minister.’’   -door Kimberley Fräser-