January 31, 2019


Politie inschakelen beter dan zelf optreden


January 31, 2019

Het gebeurt regelmatig dat winkeldieven of personen die zich schuldig maken aan een strafbaar feit, mishandeld worden door omstanders alvorens de politie wordt ingeschakeld. De omstanders kiezen voor eigenrichting en treden veelal hardhandig op tegen de vermeende dader. In gesprek met De West, zegt advocaat Hugo Essed, dat het belangrijk is dat iedere burger beseft, dat indien hij een strafbaar feit waarneemt of denkt te waarnemen, het altijd beter is om eerst contact op te nemen met de politie dan zelf op te treden. Essed zegt dat men zich er vooral van bewust moet zijn dat het een emotionele reactie is. “Tel tot tien voordat je zelf optreedt. Informeer de politie en neem waar wat er verder gebeurt”, adviseert hij. Als omstanders het recht in eigen hand nemen, is dat volgens Essed bijna altijd een impulsieve, emotionele reactie. Het hoeft daarom geen directie aanwijzing te zijn dat burgers geen vertrouwen hebben in de politie. In eerdere gesprekken met de media gaf politiewoordvoerder Humphrey Naarden aan dat zware straffen boven het hoofd hangen van personen die zich schuldig maken aan openlijke geweldpleging. Volgens het Wetboek van Strafrecht kan een verdachte een gevangenisstraf van maximaal zes jaar en een geldboete krijgen. Bij het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, kan de straf oplopen naar maximaal acht jaar. Indien het slachtoffer overlijdt als gevolg van de geweldpleging, dan riskeren de daders een celstraf van maximaal vijftien jaar. Volgens Essed gelden deze straffen niet als iemand de woning van een ander binnentreedt. Hier mag de burger volgens de advocaat wel geweld gebruikt worden om zichzelf of de huisgenoten te beschermen. Toch is het belangrijk om zich altijd af te vragen als het verstandig is. Ook moet erop worden gezien dat men zich niet verdedigt met een verboden vuurwapen.   -door Priscilla Kia-