Geen dengue-epidemie

Het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft nog geen diagnose vast kunnen stellen van enige dengue-epidemie. Dit zegt John Codrington, hoofd van het klinisch chemisch laboratorium van het AZP.
Om de vijf maanden wordt er verslag gedaan over de vermoedelijke gevallen van dengue bij het lab van AZP. Aan de hand van het aantal gevallen dat voorkomt, wordt er een analyse gemaakt: wat voor type dengue is er uitgebroken, is er sprake van een toename van hetzelfde type, hoeveel gevallen zijn erbij gekomen of kunnen mogelijk erbij komen. Aan de hand hiervan wordt er een diagnose vastgesteld om na te gaan als er een dengue-epidemie kan uitbreken. Het laboratorium van AZP is een van de weinige autoriteiten die vast mag stellen als er sprake is van een epidemie.
De Caribbean Public Health Agency (CARPHA) heeft 18 januari bevestigd dat er een epidemie is uitgebroken in het Caraïbisch gebied. De eerste gevallen deden zich voor in december op Jamaica. Dat de epidemie zich verspreid heeft door het Caraïbisch gebied, komt doordat mensen die reizen naar deze landen, besmet kunnen raken met het denguevirus. Gaan zij daarna naar een land met ongeveer dezelfde klimatologische omstandigheden, dan zorgt dat ervoor dat het virus zich verder gaat verspreiden. “Er reizen bijna geen Surinamers naar de landen waar de epidemie is uitgebroken. Toch moeten we alert zijn en moet er een stuk beleid komen van het ministerie van volksgezondheid”, zegt Codrington. Het ministerie dient na te gaan welke mensen reizen naar het Caraïbisch gebied tijdens deze periode. Als mensen besmet het land binnen komen, is de kans groot dat het virus zich in Suriname verder ontwikkelt.
“Je kunt niet veel doen om dengue te voorkomen”, aldus Codrington. Wanneer het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) aangeeft dat we de erven moeten opruimen, is het vaak al te laat. ‘’De drager van het denguevirus komt overal voor waar er waterplekken zijn. Een van de belangrijkste manieren om de broedplekken van de muskiet te bestrijden, is door de bomen op tijd te snoeien, vooral in de regentijd”, zegt Codrington. Het is volgens hem van belang dat het ministerie van Volksgezondheid samen met het BOG nagaat hoe er een gedegen beleid gevoerd kan worden.

More
articles