IN HET GENIEP

Het wordt steeds duidelijker voor de gehele visserijsector dat de zes Chinese megahektrawlers die hier enkele weken geleden uit China zijn gearriveerd, niet op goed geluk zijn gearriveerd, maar dat hun vertegenwoordiger in ons land in het geniep verstrekkende toezeggingen vanwege het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij onder leiding van de voormalige minister Soeresh Algoe, heeft gehad voor de verkrijging van een exploitatievergunning. Deze toezeggingen zouden onder het bewind van Algoe hebben plaatsgevonden, ofschoon men binnen het ministerie ervan op de hoogte was en is dat de hektrawlers absoluut niet aan de binnen de visserijsector vigerende voorwaarden c.q. regels voldoen. Hieruit kan zonder enige terughoudendheid worden geconstateerd dat erbij de toezeggingen oftewel de vergunningverlening, sprake is geweest van corrupt handelen binnen het departement en waar de voormalige minister zeker weet van moeten hebben gehad of in het ergste geval zelfs initiator is geweest. Langzaam maar zeker komt er steeds meer over deze smerige affaire naar buiten en het is niet uitgesloten, dat uiteindelijk iedereen zal weten hoe er met de belangen van het gehele Surinaamse volk gesold is en wel slechts ten voordele van enkele corruptelingen die hun positie binnen de publieke sector misbruiken om er beter van te worden. De regering Bouterse zwijgt tot op heden in alle talen en biedt daardoor de ruimte voor diverse speculaties, zo gaan op sociale media geruchten dat topfiguren uit de paarse partij zware tyuku’s hebben aangenomen om de vergunningen van de hektrawlers geaccordeerd te krijgen. Hoe het ook zij, als deze schepen de gelegenheid krijgen binnen onze wateren te gaan vissen, zal de schade die ze zullen aanrichten niet te overzien zijn. Het is geen geheim dat overal ter wereld waar deze fabrieksschepen hun vernietigende werk hebben verricht, de visbestanden totaal teniet zijn gedaan. Binnen de visserijsector is men van plan naar de groene tafel te gaan om alsnog een stokje voor deze vergunningverlening te steken. Het is dan ook te hopen dat de rechter eveneens van mening is dat hier in strijd met de wet c.q. regels is gehandeld en dat bepaalde vergunningen onrechtmatig zijn verstrekt, waardoor deze visplunderaars weer kunnen vertrekken. Wederom zijn er heel overtuigende aanwijzingen dat er vergunningen op corrupte wijze zijn verleend en niemand binnen Landbouw, Veeteelt en Visserij het verwijt wenst te hebben, zich hieraan schuldig te hebben gemaakt. Wat we wel zien, is dat men naarstig op zoek is naar een zondebok en die schijnt te hebben gevonden in een hoge ambtenaar. Als deze persoon geen schuld in deze affaire heeft, dient hij ter zuivering van zijn naam, wel de schuldige(n) aan te wijzen.

More
articles