January 26, 2019


LAAT UW STEM HOREN


January 26, 2019

President Bouterse heeft meerdere malen uitgehaald naar de rechterlijke macht naar aanleiding van de vorderingen in het 8 Decemberstrafproces. Tijdens een onlangs gehouden persconferentie waar hij nader inging op zijn jaarrede, heeft hij de rechterlijke macht wederom besproken. Volgens Bouterse gaat het om een gepolitiseerd proces, waarbij het niet gaat om waarheidsvinding, maar om de persoon Bouterse achter slot en grendel te krijgen. Volgens de president is het duidelijk dat de rechterlijke macht niet onpartijdig en ook niet onafhankelijk is. Onpartijdig en onafhankelijk zijn de grondbeginselen van een rechter. De president heeft verregaande uitspraken gedaan over de rechterlijke macht. Diverse politieke organisaties en andere organisaties hebben het altijd opgenomen voor de rechterlijke macht, maar vanuit de rechterlijke macht zelf is er nooit een verklaring gekomen. Als de eerste man van het land twijfelt aan het onafhankelijk en onpartijdig functioneren van de rechterlijke macht, dan wordt het tijd dat men ophoudt met zwijgen. Het continu bespreken van deze macht werkt net als een liedje dat je niet leuk vindt, maar als het constant op de radio te horen is, ga je eraan wennen en begint het leuk te klinken in de oren. Precies zo begint het gezegde van Bouterse over de rechterlijke macht te klinken. Dan mogen duizend en één organisaties opkomen voor de rechterlijke macht, maar de beschuldigingen kunnen alleen ontkracht worden door de rechterlijke macht zelf, zoals een verdachte dat doet bij de rechter. Het zijn meestal de oppositionele partijen die van zich laten horen als er weer een aanval gepleegd wordt tegen de rechterlijke macht. Hoe goed bedoeld ook, is het de rechterlijke macht zelf die van zich moet laten horen. Zij heeft te lang stilgezeten en moet nu wel met een statement komen. Voor de media is het ook niet even gemakkelijk om in contact te komen met de rechterlijke macht die een van de drie poten is van de democratie.