January 11, 2019


Bevolking ondanks verhogingen verder verarmd


January 11, 2019

Volgens Robby Berenstein, voorzitter van de Vakcentrale C-47, is de bevolking ondanks de loonsverhogingen van het afgelopen jaar, verder verarmd. Dit kwam naar voren tijdens een vandaag gehouden assemblee van de arbeid met als thema: Is er daadwerkelijk sprake van koopkrachtversterking na de toekenning van de salariscorrecties aan werknemers?. Berenstein haalde aan dat de vakcentrale, die vandaag 49 jaar bestaat, het niet gemakkelijk heeft gehad met het behartigen de belangen van de werknemers. “Hoe meer groei, hoe groter de problemen”, zei hij. Hoewel de president anders beweert, is er volgens Berenstein wel sprake van verarming. Binnen verschillende aspecten in de samenleving heeft volgens hem een aantoonbare achteruitgang plaatsgevonden. Kleine verworvenheden kunnen deze verarming niet compenseren. De vakbondsstrijd wordt volgens hem gevoerd op basis van duidelijke ideologische uitgangspunten. “Als we terugblikken naar 2018, dan hebben we geen keus dan te kijken naar de maatschappelijke verhoudingen. Hoe de productie plaatsvindt. Hoe is de koek verdeeld? Waar zijn de grootste stukken naartoe gegaan? Wat is voor de werkers overgebleven? Als we het zo bekijken, dan zijn we duidelijk verarmd”, gaf Berenstein aan. Het afgelopen jaar zijn er tal van loonsverhogingen en verbeterde secundaire voorwaarden gerealiseerd. Daartegenover stonden echter inflatie en prijsstijgingen gekoppeld aan het fenomeen dat prijzen stijgen zodra de handel weet dat er een loonsverhoging op komst is. “De governor van de Centralen Bank heeft een inflatie van 5,4 procent voorspeld. Ondanks het lage inflatiecijfer, voelen wij het toch in onze zak, omdat juist de dingen die we dagelijks en veel gebruiken, vooral de laatste maanden enorm in prijs zijn gestegen”, sprak de vakbondsman. Ook het belastingsysteem heeft in zijn algemeenheid volgens Berenstein voor verarming gezorgd. Werkers leveren aan de staatsinkomsten de grootste bijdrage door middel van de loon- en inkomstenbelasting. Deze belasting kan volgens Berenstein, gemakkelijk geïnd worden. Er is een schril contrast met de invoerrechtenbelasting. De staat loopt volgens de vakbondsman een heleboel inkomsten mis bij de invoerrechtenbelasting en accijnzen. “Wat ze daar mist, komt ze bij ons halen”, gaf Berenstein aan. Werkers komen na een loonsverhoging in een hogere belastingschijf en moeten dan meer belasting betalen. Volgens Berenstein moet er structureel gekeken worden hoe de tarieven en schijven worden aangepast. Hierover heeft de vakcentrale een aantal brieven geschreven naar verschillende regeringen. Aan de president is een brief geschreven over de prijzen van de consumptiegoederen, de belastingschijven en belastingdruk die hoger wordt door de indirecte belastingen. De vakorganisatie heeft gisteren een informeel gesprek gehad met de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, waarbij afspraken zijn gemaakt voor besprekingen. Werkers betalen volgens de vakorganisatie te veel het gelag, omdat andere belastingsoorten niet worden aangepast. Ten slotte werd ook de gezondheidszorg opgenoemd als een sector die voor verdere verarming heeft gezorgd, onder andere voor bepaalde medicijnen die vroeger gratis op recept verstrekt werden, moet nu betaald worden.   door Priscilla Kia