December 15, 2018


Waterbeleid Suriname nog versnipperend


December 15, 2018

Het waterbeleid van Suriname is nog erg versnipperd en verdeeld over veel ministeries en andere instituten. Dit zei Manodj Hindori, voorzitter van de Stichting Water-forum Suriname, tijdens de bijeenkomst die afgelopen woensdag in het auditorium van Self-Reliance gehouden werd vanwege het zesjarig bestaan van de stichting. Volgens Hindori is het versnipperde waterbeleid de reden waarom deskundigen over zijn ge-gaan tot het oprichten van een forum. De Stichting Waterforum Suriname is op 12 december 2012 opgericht en heeft tot doel het duurzaam waterbeheer in Suriname te bevorderen. Met de oprichting van het waterforum is er ook een platform voor de complete watersector ge-creëerd, waar de watercyclus en de waterproblematiek van Suriname integraal kan worden besproken. Hindori zegt dat er nog veel moet gebeuren om ordening en structuur aan te brengen in de watersector voordat er sprake zal zijn van een integraal waterbeheer en nationaal waterbeleid. “Het Waterforum Suriname voelt zich geroepen om hier een steentje aan bij te dragen. Het Waterforum Surina-me zal altijd klaar staan om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor ons waterbeheer. Duurzaam waterbeheer in Suriname bereiken, blijft onze drijfveer”, zei Hindori. Zes jaar later heeft het waterforum zich volgens de voorzitter ontwikkeld tot een bron van kennis over water tot een organisatie die zich inzet om ons waterbeheer op een nationale agenda te plaatsen. Gezien we aan het einde van het jaar zijn, vond Hindori het een mooie gelegenheid het afgelopen jaar de revue te laten passeren. 2018 was een intensief jaar voor voor de stichting. Het gehele jaar stond het teken van de uitvoering van het project Capacity Building for Integrated watermanagement in Suriname. Dit project is gefinancierd door de UNDP in samenspraak met Global Climate Change Appliance (GCCA) en sponsor in de Europese Unie. De twee hoofdthema’s van het project zijn ‘Increase awareness en ‘Capacity building’. In dit kader heeft de stichting diverse scholen bezocht en heeft zij filmpjes gemaakt over integraal waterbeheer in Suriname.   door Richelle Mac-Nack