December 14, 2018


Hektrawlers krijgen geen vergunning


December 14, 2018

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de totale visserijsector, gaan werken aan oplossingsmodellen om overbevissing tegen te gaan. Dit is gisteren overeengekomen tijdens een onderhoud met de minister van LVV, Lekhram Soerdjan en vertegenwoordigers van de verschillende organisaties binnen de visserijsector. Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, zegt in gesprek met De West, dat de vissers nu gerustgesteld zijn, omdat de LVV-minister zelf heeft meegedeeld dat de twee hektrawlers die geïnspecteerd zijn, niet voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergunning. De vier overige hektrawlers worden zaterdag geïnspecteerd, daarna zal op basis van de bevindingen een besluit genomen worden. Lall vertelt dat er nog een ander probleem speelt. Er zijn namelijk SK- en SKB-vergunningen aangevraagd. Soerdjan heeft de visserijsector meegedeeld dat deze wel voldoen aan de voorwaarden en dat zij de vergunningen ook hebben gekregen. De vissers maken zich al jaren zorgen over de overbevissing. Lall stelt dat het moeilijk is om versterkte vergunningen zomaar in te trekken. Hij geeft aan dat er voorstellen zijn gedaan, een daarvan is om de vergunningen die aan derden zijn verhuurd of vergunningen waarvan geen gebruik wordt gemaakt, uit het systeem te halen. Hierdoor zal het aantal versterkte vergunningen terugbracht worden en zo ook het aantal vissersboten. Ook zal er een profiel komen voor elke boot met eigen identificatie, waardoor er gemakkelijk een inspectie kan worden gedaan. Volgens de beschikking van het ministerie voor 2018, mogen er niet meer dan 450 vergunningen versterkt worden. Lall verklaart dat de minister zelf heeft gezegd dat het toegestane aantal vergunningen is overschreden. Minister Soerdjan heeft niet gezegd hoe groot dat aantal is. Het overzicht zal hij in het parlement presenteren. Lall benadrukt dat het Visserscollectief zijn standpunt duidelijk heeft gemaakt aan de minister. Volgens hem is het in deze kwestie niet de visser die in de fout is gegaan, maar het ministerie dat gefaald heeft het beleid te volgen. Hij haalt aan dat de vissers natuurlijk niet vrijuit gaan, omdat het mensen uit de visserijsector zijn die de vergunningen hebben aangevraagd, maar stelt toch dat het ministerie degene is die erop moet toezien dat zaken volgens de regels gebeuren. In januari komen beide partijen weer bij elkaar.   door Johannes Damodar Patak