December 14, 2018


ABS: ‘Er is veel vraag naar milieustatistieken


December 14, 2018

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) heeft vanmorgen de publicatie van de 8e Milieustatistieken gelanceerd in de Banquet Hall van Torarica. Deze publicatie is in partnerschap met de UNDP tot stand gekomen. ABS-directeur Iwan Sno gaf aan dat deze publicatie van belang is, omdat milieukwesties zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda staan. Het bijhouden van adequate milieustatistieken is volgens Sno noodzakelijk, zodat data ge-presenteerd kunnen worden en er waar no-dig corrigerend kan worden opgetreden. Ook kunnen adequate milieustatistieken niet alleen het genereren van inkomsten stimuleren, maar ook besparingen opleveren. Deze publicatie bevat data van diverse on-derwerpsgebieden en is afkomstig van verschillende bronnen. De publicatie heeft ook tot doel bij te dragen tot een solide basis voor besluitvorming om ontwikkeling te mo-nitoren en om publieke bewustwording te bevorderen. Ook zal de publicatie de aanzet geven tot nationaal en internationaal onderzoek, rekeninghoudend met het voldoen aan de verplichtingen/verdragen van onder andere de Caricom, UNDP en de Sustanable Development Goals (SDGs). Anjali De Abreu-Kisoensing, stafmedewerker van de afdeling Wetenschap-pelijk Onderzoek & Planning bij het ABS, presenteerde de publicatie. Zij gaf de uitdagingen, kansen en voordelen aan van de publicatie. Voor wat betreft de uitdagingen, van een aantal milieu-indicatoren zijn niet alle data beschikbaar. Voor het verkrijgen van deze data is een speciale enquête nodig, omdat de data niet door de ministeries worden verzameld. Een tekort aan financiële middelen speelt hierbij een rol. Zij gaf ook aan dat training met betrekking tot de metadata en het verzamelen van data voor de SDGs-indicatoren, nodig is voor diverse stakeholders zoals de overheid, private sector, het ABS en ngo’s. Dit omdat het niet altijd eenvoudig is de gevraagde data te verkrijgen. Stakeholders moeten bijvoorbeeld constant worden gebeld of worden gemaild om de gevraagde data op te sturen. Een persoonlijk bezoek is tijdrovend; omdat de gevraagde data niet altijd verwerkt is in het formaat dat ABS nodig heeft. ABS krijgt nieuwe data, waarbij de tabellen aangepast moeten worden. Er is een goede samenwerking tussen de ABS en de UN-organisaties, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze publicatie uitgebracht kon worden. Al geruime tijd worden deze statistieken in even jaren gepubliceerd. Ook het Nimos heeft een bijdrage geleverd aan de publicatie.   door Kimberley Fräser