December 4, 2018


ALS DE KAARTEN ZIJN GESCHUD


December 4, 2018

Na de door de VHP gehouden persconferentie over onder meer het wel of niet samenwerken met de NDP na de verkiezingen van mei 2020, is nog een aantal mensen door blijven ijlen over deze kwestie, alsof de VHP en de NDP geen andere keus zullen hebben na de aankomende volksraadpleging in 2020 voor het vormen van een coalitieregering. Onder deze politici die het thans heerlijk vinden te speculeren en kiesgerechtigen op het verkeerde been te zetten, c.q. in het onzekere te doen belanden, is de psychologische oorlogvoering van het allergrootste belang. Voor een groot deel van deze mensen is het van levensbelang en zelfs overlevingsbelang, hun paarse partij aan de macht te houden om verder de gehele gemeenschap verder uit te buiten. Voor deze misleiders die de afgelopen acht jaar gewend zijn geraakt aan de geneugten van een machtsconsolidatie, is het ondenkbaar dat ze na 2020 als het volk dat wenst, het veld moeten ruimen en het graai- en plukfeest van de gemeenschap, afgelopen zou kunnen zijn. Binnen de NDP weet men momenteel heel goed, dat de VHP een enorme groei doormaakt en dat veel rekening moet worden gehouden met deze politieke entiteit. De belangstelling voor een samenwerking met de VHP is niet nieuw. Reeds in 2010 heeft men getracht met de VHP een coalitie te vormen, maar dat ging niet door, omdat men toen de overige partners trouw wilde blijven. Ook in 2015 werden er verwoede pogingen gedaan om de VHP tot coalitievorming met de NDP te strikken. Ook toen liep men niet warm voor een samenwerking omdat, men toen al bij de oranjerode partij wist, dat er een financieel-economische crisis voor de deur stond en ze niet voor het NDP-karretje gespannen wenste te worden, om puin te komen opruimen. Maar de NDP is nu zwaar verzwakt en weet dat heel goed. Ze kan zeker niet meer op de 26 zetels van 2015 rekenen en lonkt nu dus naar de VHP. De VHP hoopt op 28 zetels, maar weet ook zelf dat zulks wishfull thinking is  en zal dus na de verkiezingen van 2020, een of meerdere partners moeten hebben om te kunnen regeren. De NDP zou zo een partner kunnen zijn, maar dat is op dit moment niet zeker, omdat het niet duidelijk is, hoe sterk of verzwakt de paarse kliek uit de verkiezingen komt. Speculeren heeft op dit moment dan ook helemaal geen zin. Zowel de NDP als de VHP moet niet vergeten dat er ook nog andere politieke partijen zullen deelnemen aan de verkiezingen en die zullen ook zeker een aanmerkelijk aantal zetels binnen halen. We willen daarom ook zeker nog rekening houden met Pertjajah Luhur, ABOP en de NPS. Teleurgestelde NDP-aanhangers zouden hun heil ook kunnen zoeken bij deze partijen en daar moet zowel de VHP als NDP wel degelijk rekening mee houden. Nu reeds praten over wie met wie gaat samenwerken, is in dit stadium niet meer dan prematuur.  En hebben de beide meergenoemde partijen er wel bij stilgestaan, dat een eventuele toekomstige coalitie tussen NDP en VHP, twee grote etnische groepen van deelname in het machtscentrum zal uitsluiten? Een dergelijke coalitie zou vervolgens best op tal van problemen kunnen stuiten gedurende hun regeermandaat.