December 4, 2018


Doekhie trekt aan de bel en doet vermeende zaken NDP uit de doeken


December 4, 2018

Hoofdbestuurslid van de Nationale Democratische Partij (NDP) tevens assembleelid Rashied Doekhie, is terug van weggeweest. De NDP-topper die vanwege persoonlijke redenen in het buitenland vertoefde, heeft tijdens zijn afwezigheid via de media in Suriname gereageerd op enkele zaken die zich in Suriname hebben afgespeeld. Doekhie ligt al enige tijd overhoop met zijn eens goede vriend en partijgenoot, ondernemer Johny Mahespalsingh van de Westland Sama Group. De politicus is ook niet te spreken over ondervoorzitter Ramon Abrahams, die twee weken terug naar Nickerie was geweest om te vergaderen met structuren van de afdeling. Dit zonder dat de voorzitter van het afdelingsbestuur, Bisnoepersad Dalloesingh, hiervan op de hoogte was. Doekhie geeft aan dat de NDP groot is geworden, omdat het een partij is met respect, discipline en met statuten. Na zijn terugkeer in Suriname op 25 november, heeft hij daags daarna een vergadering gehouden met de structuren van afdeling Nickerie. Hij geeft aan dat hij de gekozen structuren moest uitleggen wat de situatie is en dat men geen illegale dingen moet doen in de partij. Hij kan zich niet indenken dat de ondervoorzitter van de partij naar Nickerie gaat en op een andere locatie dan het partijcentrum, een vergadering houdt met een paar mensen. Doekhie benadrukt dat er een officieel partijcentrum is en officieel gekozen structuren waaronder Dalloesingh die als voorzitter van het afdelingsbestuur, de hoogste autoriteit is in het district. ‘’Daarnaast ben ik gekozen hoofdbestuurslid’’, zegt Doekhie. Hij vraagt zich af hoe Abrahams naar Nickerie kan komen en op een andere locatie dan het partijcentrum wil gaan vergaderen met een paar mensen. Doekhie zegt niets te maken te hebben met die vergadering, maar wanneer er een officiële structurenvergadering wordt gehouden, moet dat gebeuren in het partijcentrum aan de Landingstraat. “Wanneer er wordt vergaderd in Paramaribo, is dat nergens anders dan in Ocer. Binnenkort vinden er bestuursverkiezingen plaats in alle afdelingen’’, zegt Doekhie, die vindt dat wie aan de verkiezingen wil meedoen, in het partijcentrum terecht moet voor informatie. Hij zegt dat aan de mensen alleen maar onzin wordt gevraagd, als ze aan zijn kant staan of aan die van Mahespalsingh. “Flauwekul. Ik ken maar één kant, de NDP kant. Vandaar die vergadering nadat ik terug was, ik moest de gekozen structuren uitleggen wat de situatie is en dat men geen illegale dingen moet doen in de partij. Ik heb de mensen uitgelegd hoe het is, hoe het moet, en hoe het zal gaan en niet anders”, aldus Doekhi. De NDP’er heeft recentelijk ook zijn stem laten horen over het besluit van de regering om het rijstbedrijf van de Stichting Machinale Landbouw (SML) en andere terreinen in het rijstdistrict, af te staan aan de bedrijven van Mahespalsingh. De ruzie tussen deze twee prominente NDP’ers is al geruime tijd gaande, maar schijnt nu de verkiezingen naderen, erger te worden. Eerder dit jaar heeft NDP-voorzitter president Desiré Bouterse tijdens een NDP vergadering in Wageningen, geprobeerd te bemiddelen tussen Doekhi en Mahespalsingh. Op verzoek van Bouterse hebben de twee elkaar een stevige handdruk en brasa gegeven, maar de situatie is daarna niet verbeterd, die verslechterde juist. De ruzie tussen deze twee wordt in Wageningen het meest gevoeld, want daar zijn er sinds twee jaar twee kampen ontstaan: een die Doekhie aanhangt en een die zich schaart achter Mahespalsingh.