November 28, 2018


‘Andere leningen stopzetten voor luchthaven’


November 28, 2018

  De regering heeft door middel van een wetswijziging, toestemming gevraagd aan het parlement om te kunnen afwijken van het obligoplafond voor de staatsschuld. Dit gedane verzoek is om een lening van US-dollar 205 miljoen af te kunnen sluiten bij de Export Import Bank of China voor uitbreiding van de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven en zo te kunnen voldoen aan internationale standaarden. Riad Nurmohamed, VHP-parlementariër tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) zegt desgevraagd, dat de regering andere leningen die op dit moment geen prioriteit genieten, stop zal moeten zetten, als zij de medewerking van de VHP wil om de lening aan te kunnen gaan. Hij stelt dat onze luchthaven internationaal daadwerkelijk achterloopt gelet op de lange rijen passagiers bij het inchecken en het ophalen van hun bagage, maar zegt dat het leningenplafond al dusdanig is overschreden, dat er ondanks de noodzaak tot uitbreiding van de luchthaven niet meegewerkt kan worden. Op basis van analyses van de VHP zegt Nurmohamed dat ons land tussen 2020 en 2025 nog steeds in ernstige financiële problemen zal verkeren, omdat de aflossingen van de diverse leningen die zijn afgesloten door de regering dan pas goed van start zullen gaan. Hij stelt nu al, dat de regering niet in staat zal zijn de leningen af te lossen, gezien de vele problemen in het land waaronder salarissen en de bonussen van het personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) die niet gegarandeerd zijn en het tekort aan geneesmiddelen. Nurmohamed benadrukt, dat de regering bij geen van de leningen die zij heeft afgesloten heeft vermeld wat de impact hiervan zal zijn en hoe zij deze zal aflossen. In de memorie van toelichting heeft president Desire Bouterse in vijf punten aangegeven, welke onderdelen van de luchthaven moeten worden aangepast. Het gaat om een nieuw stationsgebouw, met geïntegreerde aankomst- en vertrekfaciliteiten, met daarbij een verdubbeling van de bestaande oppervlakte in vergelijking met de huidige. Dit gebouw zal moeten worden uitgerust met vier passagiersbruggen en efficiënte moderne transferfaciliteiten. Het aanleggen van een parallel taxibaan tot de volledige lengte van de landingsbaan hoort ook bij deze geplande wijzigingen. Nieuwe vliegtuigstandplaatsen voor het accommoderen van vier vliegtuigen, die met het gebouw in verbinding zullen staan door middel van een passagiersbrug en vervanging van de omrastering van het totale luchthaventerrein om te voldoen aan de nieuwe internationale standaarden. Nurmohamed vertelt dat de luchthaven jaren geleden, net voor 2000 is uitgebreid uit eigen begrotingsmiddelen en dat er daarna een aankomsthal is ontworpen onder de regering Nieuw Front. Dit project is volgens hem nooit afgerond, omdat een het grote mislukking was. “Het ging om een totaal verkeerd ontwerp” stelt de VHP-parlementariër. Hij neemt het de ministers van de Nieuw Front regering daarom kwalijk dat het project toen mislukt is, omdat zij diverse keren op reis zijn geweest en hebben kunnen zien hoe internationale luchthavens eruit zien. Nurmohamed kan zich terugvinden in de punten die zijn opgesomd door de president, maar vraagt zich af of dit alles in een keer moet gebeuren. Een ander punt is volgens hem dat de regering verschillende leningen heeft afgesloten voor diverse projecten, maar dat er bij geen van ze rekening is gehouden met het onderhoud. Ook wil de parlementariër duidelijkheid in het vermeende corruptieschandaal onder de vorige directeur van de NV Luchthavenbeheer, Lesley Winter. “Tot op heden hebben wij nooit het onderzoeksrapport gehad en ook geen Clad-rapport” aldus Nurmohamed.   -door Johannes Damodar Patak-