October 19, 2018


Academie voor succesvolle ondernemers


October 19, 2018

De ondernemersacademie die afgelopen woensdag is aangevangen in het Lallarookh gebouw, heeft tot doel succesvolle ondernemers af te leveren. Action Coach is belast met de twaalf sessies, die in zes maanden zullen worden verzorgd door verschillende coaches. De academie overhandigt binnen deze zes maanden de basistools aan startende ondernemers, om ze in staat te stellen een succesvolle onderneming te draaien. Action Coach is een coaching en mentoring bedrijf voor middelgrote en grote ondernemingen. Ashween Achaibersing een van de coaches geeft aan dat bij deze ondernemersacademie, het gaat om startende ondernemers waarbij er gewerkt wordt met ervaringen en gebeurtenissen, die zij dagelijks zelf meemaken. Het unieke van deze academie is volgens hem dat de deelnemers gemeten en getest worden op de vaardigheden en benodigdheden die zij hebben meegekregen tijdens de sessies. Hiervoor heeft Action Coach een speciaal team samengesteld. De bedoeling van de academie, is dat de deelnemers binnen twee weken de opgedane kennis toepassen en zij zullen daarna gemonitord worden door coaches. Voor de meeste deelnemers is de training een grote hulp om hun startende onderneming succesvol te maken. Binnen het onderwijssysteem wordt de nadruk namelijk niet zo zeer gelegd op het opzetten van een bedrijf. Achaibersing vertelt dat het idee voor het opzetten van een ondernemersacademie is ontstaan tijdens een ondernemersavond, waar Action Coach een presentatie verzorgde over de principes van ondersteunen. Op deze avond is volgens hem duidelijk gebleken, dat er een grote behoefte bestaan aan zo een academie. Om de academie zo toegankelijk mogelijk te houden heeft Action Coach samen met de internationale organisatie, Action Coach Global een programma in elkaar gezet om de tarieven zo laag mogelijk te houden. De kosten voor de eerste 25 deelnemers zijn bekostigd door twee lokale bedrijven. Het doel van Action Coach is om de cursussen van deze ondernemersacademie tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. door Johannes Damodar Patak