VERSTANDIG EN NOODGEDWONGEN BESLUIT

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, SWM, is tot het verstandige en zeker wel noodgedwongen besluit gekomen, de watertarieven die ze voorgenomen had wederom te verhogen, voorlopig aan te houden. De leiding van de SWM is na kritiek vernomen te hebben over de voorgenomen verhogingen, tot de conclusie gekomen dat onder de huidige omstandigheden waarbij de afnemers van water het al financieel erg moeilijk hebben, het onverstandig zou zijn een verhogingen hoe gering ook, door te drukken. De onvrede zou hiermede verder worden aangewakkerd en in het uiterste geval zou sociale onrust kunnen ontstaan. Het is bekend dat parastatale bedrijven het met de huidige tarieven die niet bepaald hoog zijn, het moeilijk hebben en dat het nog veel te vaak voorkomt dat afnemers niet op tijd betalen, maar de crisis die dit land al zeker 4 jaar in haar greep houdt, heeft voor een dusdanige verarming zorg gedragen dat elke verhoging door de bevolking als ongewenst moet worden beschouwd. De SWM heeft dan ook verstandig gehandeld door voorlopig af te zien van de voorgenomen verhogingen. Wel geeft de maatschappij aan dat het niet uitgesloten is, dat het komende jaar toch verhogingen zullen worden toegepast. Het is natuurlijk niet te voorspellen wat ons allen het komende jaar te wachten staat, maar het ziet er naar onze mening niet al te rooskleurig uit en daarom zal het de SWM ook het komende jaar niet gemakkelijk vallen, alsnog de verhogingen door te voeren. Men moet niet vergeten dat in januari 2019, er vanwege de overheid een rij- en voertuigenbelasting zal worden doorgevoerd die niet mals zal zijn voor elke bezitter van een voertuig. Als dan ook nog wordt gekeken naar de verhogingen binnen de zorg die men ook wenst los te laten op de burgers van dit land, dan kan nu reeds gezegd worden dat 2019 geen gemakkelijk jaar zal worden. Dat de regering veel geld nodig heeft om ongeschonden door te kunnen regeren, staat als een paal boven water. Hoe ze de alsmaar oplopende kosten wenst te dekken, blijft voor velen een heel grote vraag. Blijven lenen hier en in het buitenland is al bijna niet meer mogelijk. Nu haastje-repje nieuwe investeerders in de Verenigde Staten trachten aan te trekken, lijkt ons 17 maanden voor de algemene en geheime verkiezingen van 2020, wel een erg laat ingezet initiatief. Men heeft overduidelijk veel geld nodig om niet helemaal vast te lopen. Dat men in financiële problemen verkeert, behoeft allang geen uitgebreide uitleg meer.

More
articles