September 12, 2018


‘Beperkte periode wachtgelden voor politieke ambtsdragers’


September 12, 2018

De politieke partij DA’ 91 is een voorstander van een beperkte periode waarin wachtgelden aan politieke ambtsdragers worden uitgekeerd. Dit in tegenstelling tot de huidige levenslange verzorging van hen die in regeringen hebben gediend. Het is een gehaal en getrek omtrent de verhoging van regeringsleden en leden van het parlement. Bij de 25 procent verhoging van de ambtenaren, gaan de salarissen van leden van de regering en het parlement ook omhoog. President Desiré Bouterse heeft bij zijn terugkomst uit Cuba aangekondigd, dat de verhogingen van leden van zijn regering worden bevroren. Angelic-Alihusain del Castillho, voorzitter van DA’ 91 geeft aan dat de regering de werkgever is met wie onderhandeld moet worden over de verhoging voor de ambtenarij, waardoor de regering volgens haar niet degene kan zijn die er voordeel van ontvangt. “Terwijl je aan de onderhandelingstafel zit, ben je voor jezelf bezig”, aldus de DA’ 91-voorzitter. Zij benadrukt dat er hier sprake is van belangenverstrengeling en zegt dat wij dat zo min mogelijk moeten hebben in onze samenleving. Alihusain- del Castillho is er een voorstander van dat deze werkwijze ontkoppeld wordt en dat verhogingen van salarissen en schadeloosstellingen van het parlement en leden van de regering, bij wet moeten geschieden. “Ze moeten bij wet zelf hun salarissen en schadeloosstellingen vaststellen op redelijke wijze.’’ De partij heeft ook nagedacht hoe te voorkomen dat regeringen zichzelf niet gaan zegenen door continu wijzigingen te brengen in deze wet. De partij is van mening dat de levenslange verzorging van ministers en parlementsleden moet stoppen. Alihusain- del Castillho legt uit dat er wachtgelden moeten komen. Dit houdt in dat het wachtgeld gelijk moet zijn aan de periode die men gediend heeft met een maximum van 5-6 jaar en een minimum van een jaar. “Als je een jaar gediend heb als minister, dan krijg je een jaar wachtgeld, als je zes jaar hebt gediend dan krijg je zes jaar wachtgeld en dat houdt het op”, zegt de politica. Zij vertelt dat zo een minister/ parlementariër dan een bepaald percentage krijgt en dat de toelages dan komen te vervallen. Alihusain- del Castillho geeft aan dat na het aftreden zo een persoon niet meer in functie is en daarom de toelages ook niet meer moet krijgen. Als iemand herkozen is, moet volgens haar het wachtgeld gelijk vervallen en dan geldt alleen de salaris/ schadeloosstelling en bij de indiensttreding wordt het geen wachtgeld plus salaris, maar wachtgeld minus salaris. “Als je directeur bent op een ministerie, dan krijg je geen SRD 7.000 plus SRD 16.000 (gewezen assembleelid), maar SRD 16.000 min SRD 7.000.   -door Johannes Damodar Patak-