September 12, 2018


‘Suriname is aan de schandpaal genageld’


September 12, 2018

“Dit mooie land is aan de schandpaal genageld”, is de reactie van PL-parlementariër William Waidoe, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Buiten-landse Zaken in het parlement, op het vertrek van bishop Steve Meye van de gemeente Gods Bazuin Ministries naar Israël om zijn geloofsbrieven aan te bieden. Meye is benoemd tot niet-residerende ambassadeur van Suriname in Israël. Waidoe is van mening dat Meye niet alleen zijn geestelijke functies binnen zijn gemeente had moeten neerleggen, maar ook al zijn andere functies. Behalve bishop, is Meye ook de geestelijke adviseur van president Desiré Bouterse. Volgens Waidoe geeft Meye duidelijk te kennen dat hij het niet zo nauw neemt met de reputatie van ons land, maar maakt hij zich wel druk over die van zijn gemeente. “Het is beter om als mens elke andere functie, hoe goed ook de bedoeling is, ook neer te leggen”, benadrukt Waidoe. Meye heeft zijn functies als voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname en Gods Bazuin Ministries International neergelegd. Hij is door een 26- jarige dame beschuldigd van seksueel misbruik in een hotelkamer in Nederland. De Nederlandse justitie is gestart met een onderzoek. De parlementariër stelt dat er hard geprotesteerd dient te worden tegen de benoeming van Meye. Hij is van mening dat Meye al zijn functies moet neerleggen totdat het onderzoek niet is afgerond. Door iemand te benoemen als ambassadeur, terwijl die persoon wordt beschuldigd van verkrachting, wordt Suriname volgens Waidoe letterlijk en figuurlijk ter schande gemaakt. Hij merkt op dat de president blijkbaar geen moeite heeft met de beschuldiging en benoeming. De volksvertegenwoordiger zegt dat hij als jongeling graag had gezien dat Bouterse in deze kwestie had ingegrepen en de benoeming van Meye on hold zou zetten. Maar hij voegt eraan toe niet veel van Bouterse te verwachten, gelet op zijn verleden. Waidoe vraagt zich af hoe de burger naar deze zaak moet kijken als de president van ons land er helemaal geen aandacht aan besteed. Hij is van mening dat er ernstig met de reputatie van ons land wordt gespeeld.   -door Johannes Damodar Patak-