September 12, 2018


‘BaZo-verzekering een politiek instrument’


September 12, 2018

De Raad van Ministers heeft besloten om de premies van de basiszorgverzekering bij staatsbesluit te verhogen. VHP- parlementariër tevens arts Dew Sharman, spreekt van een verontrustende situatie in ons land. Hij geeft aan dat de regering bliksems goed weet dat grote delen van de samenleving niet in staat zijn om de verhoging te betalen. Veel mensen zullen volgens hem de stoep van het ministerie van Sociale Zaken platlopen om in aanmerking te komen voor een BaZo- kaart, die recht geeft op gratis medische zorg. Sharman is van mening dat de regering van deze gelegenheid gebruik zal maken om politiek te bedrijven. “De BaZo- verzekering is een politiek instrument”, benadrukt de VHP – parlementariër. Sharman die momenteel in Nickerie is, zegt dat erin Nickerie enorm veel politiek wordt bedreven om in aanmerking te kunnen komen voor een BaZo- kaart. Aan mensen wier kaart op 31 augustus is vervallen, wordt volgens hem voorgehouden dat zij pas in januari 2019 terug moeten naar het kantoor van Sociale Zaken in Nickerie voor een BaZo- kaart. Sharman benadrukt dat de regering er zelf schuldig aan is als mensen hierdoor de wet overtreden, gezien ze vier maanden moeten wachten op hun kaart. De arts kan zich voorstellen dat de premies verhoogd worden, omdat de kosten in de gezondheidszorg toenemen, maar is het er niet mee eens dat deze kosten gedragen worden door de samenleving, in het bijzonder de mensen met een laag inkomen. Sharman geeft aan dat de regering alles op de schouders van de samenleving schuift. Hij noemt in dit kader de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting die per 1 januari 2019 ingaat. Sharman voorspelt dat met het verhogen van de premies, de groep van onverzekerden groter zal worden dan die nu al is. Deze groep zal meer gebruik gaan maken van de Spoed Eisende Hulp (SEH). De samenleving zal volgens hem onder deze verhoging lijden. “Deze regering is doorgedraaid”, concludeert Sharman. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe tarieven worden doorgevoerd. Mensen van 21- 59 jaar zullen SRD 260 moeten neertellen in plaats van SRD 165. Voor 60 jaar en ouder wordt de premie SRD 377 in plaats van SRD 240, een verhoging van SRD 137. De verzekeringsmaatschappijen hebben al geruime tijd gevraagd om een verhoging van de premies. De premies kunnen alleen aangepast worden door de Wet Nationale Basiszorgver-zekering te wijzigen of bij staatsbesluit. De nieuwe premies nadat het staatsbesluit in werking treedt: Leeftijd            Oude premie in SRD           Nieuwe premie in SRD 0-16                                  55                                         87 17- 21                               75                                        119 21- 59                              165                                       260 60 jaar en ouder           240                                     377