EEN GRAADJE ERGER

De kogel is door de kerk en het werd al enige tijd verwacht, dat de premies voor de Nationale Basiszorgverzekering de lucht in zouden schieten, omdat hoofdzakelijk lanti het al geruime tijd laat afweten en de bijdrage niet of steeds veel te laat betaalt voor de verleende zorg. De ministerraad heeft hiertoe besloten op basis van exercities van onder meer de Zorgraad en het secretariaat van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. Door deze beslissing zal bijvoorbeeld een persoon van 21 jaar per maand SRD 260 voor een basiszorgverzekering moeten neertellen en iemand die 60 jaar of ouder is, zal voor niet minder dan 137 SRD per maand extra worden belast. Het gehele plaatje van stijgingen, zoals bepaald is door de regering, is elders in deze editie opgenomen. Door de regering wordt meegedeeld, dat met de aanpassing van de premie en het pakket aan verzekerde voorzieningen, de dienstverleners beter in staat zullen zijn om de verzekerden van afdoende en kwalitatieve diensten te voorzien en dat de zorg gegarandeerd is. Verwacht wordt dat de zorgverzekeraars vlotter aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De regering is voortaan in staat bij staatsbesluit de tarieven te wijzigen. De Nationale Assemblee, DNA, is daarbij niet langer nodig, aldus staat in een verklaring van de overheid. De regering geeft aan dat in de periode na de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering in 2104, door uiteenlopende redenen een stijgende trend is te zien in het kostenpakket. De regering moet eens eerlijk voor de dag komen en precies vertellen waarom het zo vreselijk fout is gegaan na 2014. Komt allemaal door het financieel wanbeleid van deze regering, waarbij men door deviezengebrek de monetaire reserves van dit land is gaan aanspreken en daardoor de waarde van de SRD heeft vernietigd en na december 2105 herhaaldelijke devaluaties moest toestaan en de inflatie in alle sectoren toesloeg. Ook in de zorgsector sloeg de inflatie van 100 procent toe en werd alles onbetaalbaar en kon de overheid de verhoogde kosten ook niet meer bijbenen. Dat ligdagtarieven, medicijnen en alle andere producten en diensten binnen de zorg de pan uit zijn gerezen, is allemaal gekomen door het financieel en economisch wanbeleid van deze regering.  Nu moet ze met hangende ‘poten’ meewerken aan verhoogde premies in de basiszorgverzekeringen en gaat ervan uit dat de aanpassing in de premies de dienstverleners in staat zullen stellen om de verzekerden van afdoende kwalitatieve diensten te voorzien. De regering moet dan ook maar hopen dat ze de wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de US-dollar en de euro, stabiel kan houden. Ze dient ook te weten dat met het doorvoeren van de verhoogde premies van de Nationale Basiszorgverzekering, er een inflatoir gevolg zal zijn. Het geld voor deze verhoging zal toch ergens vandaan moeten komen en zal vooral door werkgevers op de een of andere manier worden doorberekend en dat zal de kosten voor de zorgverleners ook vermeerderen. Deze regering moet er ook van doordrongen zijn, dat er veel mensen zijn die hun ziektekostenverzekering tot nog toe met veel moeite konden betalen en met deze premieverhogingen daartoe niet langer in staat zullen zijn en in groot gevaar kunnen komen te verkeren. Gaan we aan deze armlastigen die nu in de problemen komen, ook basiszorgkaarten verstrekken? Lanti heeft dan wel 25 procent verhoging aan haar werkers gegeven, maar pakt naar onze mening een deel van de verhoging terug via de inkomstenbelasting, via de brandstofprijzen, rij en voertuigenbelasting en nu gaat een deel van dat geld ook verloren in de verhoging van premies binnen de Nationale Basiszorgverzekering. De regering moet naar onze mening op de knieën gaan en bidden dat de wisselkoersen niet wederom de lucht inschieten, want als dat gebeurt, zullen de verhoogde premies  maar tijdelijk en absoluut soelaas bieden.  Slechts heel prudent financieel en economisch beleid zal dit land nog van de afgrond kunnen houden en voorkomen dat we richting een Venezuela koersen.

More
articles