September 10, 2018


Groenteprijzen fluctueren


September 10, 2018

Wim Bajnath, voorzitter van de Landbouw Coöperatie Kwatta, geeft te kennen dat de prijs van groente tegenwoordig fluctueert. “Groente is nu niet duur, maar ook niet zo goedkoop.” Tomaten en bonen zijn de laatste tijd flink gestegen in prijs. Boulanger en peper zijn niet zoveel in prijs gestegen. De prijs van bladgroenten zal binnenkort weer droppen. Bajnath had voorspeld dat vanwege de klimatologische veranderingen, de groenteprijzen in deze periode weer omhoog zouden gaan, maar de groenten zullen niet zo duur zijn als zes weken geleden. De boeren hebben het moeilijk vanwege de afgenomen koopkracht van de bevolking. Vooral boeren in het district Nickerie lijden hieronder. Bajnath zegt dat de verkoop niet zo vlot verloopt doordat de consumenten niet zoveel geld meer overhouden vanwege andere verplichtingen. Vanaf volgende maand verwacht Bajnath dat de koopkracht zal stijgen vanwege de loonsverhoging die de ambtenaren zullen ontvangen. ”Consumenten kunnen zich dan meer permitteren, waardoor de verkoop beter zal gaan. Maar de loonsverhoging zal geen invloed hebben op de groenteprijs, omdat die gestoeld is op vraag en aanbod.” Bajnath vreest dat met de loonsverhoging de winkelprijzen zullen stijgen. Hij spreekt de hoop uit dat de handelaren niet gaan overdrijven met hun prijzen, wat vaker is voorgekomen. Handelaren maken volgens Bajnath vaak misbruik door de prijzen van hun producten steeds te verhogen. Bajnath hoopt dat de overheid een goede controle zal uitoefenen zodat de consument beschermd blijft.   -door Kimberley Fräser-