September 10, 2018


Directie SLM verbaasd over uitspraken personeelsbond


September 10, 2018

De directie en Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. (SLM), hebben met verbazing kennisgenomen van uitspraken die aan het eind van de afgelopen week tijdens een persconferentie zijn gedaan door de voorzitter van de personeelsbond, Robby Maaijen. Vooral zijn bewering dat president-commissaris Jimmy Rosheuvel na zijn aantreden enkele maanden geleden, zou hebben aangegeven dat hij de opdracht zou hebben meegekregen om de SLM te sluiten, is een pertinente leugen! Juist het tegendeel is waar: de president-commissaris heeft gezegd dat hij het mandaat heeft gekregen om al het noodzakelijke te doen om het bedrijf binnen twee tot drie jaar weer gezond en winstgevend te maken. De eerste stappen daartoe zijn inmiddels gezet. De SLM en haar dochterbedrijven ervaren de gevolgen van onjuiste en ondoordachte beslissingen uit het verleden waardoor de SLM in zwaar weer terecht is gekomen. Om het tij te keren, moeten ingrijpende en pijnlijke maatregelen getroffen worden. Het sluiten van het al jarenlang verlieslatende Residence Inn te Paramaribo, is daar een voorbeeld van. Overigens zijn de medewerkers van het hotelbedrijf in goed overleg akkoord gegaan met de aan hen aangeboden afkoopregeling. Alle berichten die het tegendeel beweren, zijn pertinent onjuist en geven een verkeerd en vertroebeld beeld, waardoor de Surinaamse gemeenschap op een verkeerd spoor wordt gezet. De opmerking als zou het bedrijf aan de dochter van een RvC-lid, ICT-opdrachten hebben gegund, worden gekwalificeerd als volkomen ongefundeerd en uit de duim gezogen. Ook de beschuldiging dat de leiding van het bedrijf zich bezig zou houden met vriendjespolitiek, raakt kant noch wal. De directie zal de komende week in een persconferentie uitvoerig ingaan op deze en andere door de vakbondsvoorzitter aangehaalde kwesties. Uitlatingen als zou de SLM sluiten, schaden het bedrijf en brengen de bedrijfsvoering en daarmee ook de werkgelegenheid van de medewerkers in gevaar. Van een vakbond die juist moet opkomen voor de belangen van het personeel, mag iedereen een andere op verantwoordelijkheid gestoelde opstelling verwachten. De directie en Raad van Commissarissen werken er hard aan om zonder bemoeienis van personen en/of organisaties met enge persoonlijke en/of politieke belangen, van de SLM weer een florerend bedrijf te maken waar Surinamers trots op kunnen en mogen zijn. Om dat doel te bereiken, is de inzet van het voltallige personeel – dus ook van de personeelsbond – van eminent belang.