September 10, 2018


Gevaarlijke elektrische situatie project Kensenhuis


September 10, 2018

Perceeleigenaren van het project Kensenhuis N.V., houden hun hart vast als zij kijken naar de manier waarop de elektriciteit gekoppeld wordt aan de huizen in het project. De Belangengroep Bewoners Para trekt daarom aan de bel in de hoop dat er spoedig een duurzame oplossing komt. Dit fenomeen is al ruim drie maanden te merken. De woordvoerder van de belangengroep, Dinesh Rambaran-Mishre, haalt aan dat deze situatie zich voordoet achter Bernarddorp in het project van Kensenhuis N.V., huis EBS-meters worden er tegen lantaarnpalen geplaatst. Hij geeft aan dat half afgebouwde woningen gekoppeld worden aan elektriciteitskabels die honderden meters verder liggen. Hij is van mening dat perceeleigenaren hier last van ondervinden, omdat de kabels gewoon via de weg en dwars door de percelen lopen. Ook haalt hij aan dat deze kabels een levensgevaarlijke situatie vormen gezien de manier waarop ze zijn aangelegd. Hij vraagt zich af hoe er kabels getrokken kunnen worden van lantaarnpalen naar huizen zonder de veiligheidsvoorschriften in acht te hebben genomen. “Deze kabels mogen niet over de grond getrokken worden. Er zijn veel kinderen die vooral in de middag op de lege percelen komen spelen. We zijn bang dat met zo een aanleg, een kind geëlektrocuteerd wordt. We willen geen dode betreuren”, benadrukt Rambaran-Mishre. Belangengroep Bewoners Para ziet graag dat de kabels onmiddellijk weggehaald worden en op de juiste manier worden aangebracht. Ook zegt hij dat de kabels dwars door zijn eigen perceel lopen. “Dat wil ik helemaal niet, niemand heeft mij daar toestemming voor gevraagd”, aldus de voorzitter van de belangengroep. Rambaran-Mishre vraagt zich af sinds wanneer de EBS zijn klanten op een dergelijke wijze faciliteert. “Alle EBS-aansluitingen geschieden toch via palen en kabels in de lucht. Pas daarna volgt toch de koppeling door middel van een meter aan het huis. ”Rambaran-Mishre zegt dat er volgens hem een luchtje hangt aan deze zaak. -door Richelle Mac-Nack-