September 10, 2018


SWM vervangt koperen watermeters


September 10, 2018

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is afgelopen zaterdag gestart met het vervangen van de koperen watermeters. De launch van het project heeft plaatsgevonden op de openbare markt te Lelydorp. De oude meters zijn van koper en waren zeer geliefd bij koperdieven. De nieuwe zijn gecertificeerd en van onbreekbaar plastic, waardoor ze niet interessant zijn voor dieven. Bij de launch waren de burgermoeder van Wanica Zuid-Oost, Audrey Hankers en SWM-directeur Marlon Oosterling aanwezig. De oude meters hebben als nadeel dat na verloop van tijd de meterstand moeilijk af te lezen is, met de nieuwe meters is dat probleem opgelost. Zelfs op 100 meter afstand kunnen medewerkers van het bedrijf nu digitaal de meterstand opnemen. Voor de marktverkopers van Lelydorp is het een grote opluchting. Zij hopen dat met deze nieuwe meters, ook de watertoevoer naar de markt toeneemt. Al jaren heeft de markt te kampen met een tekort aan water. Marktverkopers zijn genoodzaakt om water in emmers op te slaan. Er zijn ruim 80 stands op de markt, waaronder ook vlees- en visstands. De markt werd in 2014 gerenoveerd en heropend door president Desir√© Bouterse in het kader van 39 jaar onafhankelijkheid. De markt bestaat al 79 jaar. Vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het vervangen van de meters, zal het project gefaseerd worden uitgevoerd. Landelijk heeft de SWM ruim 190.000 aansluitingen. Na de launch zal het project eerst in Paramaribo worden uitgevoerd. De SWM kijkt naar mogelijkheden om de meters versneld te vervangen.   -door Johannes Damodar Patak-