September 10, 2018


Bewoners Wanica ontvangen eindelijk grondpapieren


September 10, 2018

Meer dan 700 bewoners van het district Wanica hebben hun bereidverklaring, toewijzingsbeschikkingen en goedkeuringsoverdrachten ontvangen. Voor een groot aantal bewoners van Wanica was het jaren wachten alvorens zij hun grondpapieren in ontvangst konden nemen. Gisteren heeft Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer samen met de districtscommissarissen Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost en Sarwankoemar Ramai van Wanica Noord-West, aan honderden bewoners van het district de grondpapieren overhandigd. Dit vond plaats in de hal van het Kwatta Sportcomplex. Voor de 83-jarige Nita Olf-Landvreugd heeft het tientallen jaren geduurd voordat haar droom waarheid is geworden. 45 jaar geleden heeft zij haar stukken ingediend, maar resultaat bleef uit. Gisteren kwam zij samen met anderen die ook jaren hebben gewacht, in aanmerking voor een bereidverklaring. Zij gaf aan blij te zijn dat zij dit nog meemaakt voordat zij haar ogen voorgoed sluit. Hoewel Samsoedien ook niet kon aangeven waarom het zo lang moest duren, gaf zij aan dat het proces sinds haar aantreden op het ministerie versneld is. Echter de bereidverklaring is geen beschikking. De bewoners moeten nog zes maanden wachten om die te krijgen nadat zij via het Glis zaken verder in orde hebben gemaakt. De bewoners werden op het hart gedrukt de papieren niet te verkopen om vervolgens weer aan te kloppen voor een stuk grond.   -door Priscilla Kia-