September 8, 2018


(foto: Johan de Randamie)

ONRECHT HEEFT GEZEGEVIERD


September 8, 2018

Plusminus 140 huishoudens van het eerste rijweg project, zijn door kantonrechter Johans onrecht aangedaan. Het verzoekschrift van de buurtvereniging tegen d.c. Nerkust en ene mevrouw Fong werd afgewezen die daar bouwwerkzaamheden verricht op de berm. De feiten: De d.c. werd vooraf in kennis gesteld dat er hoofdrioleringsbuizen die poreus zijn. De berm was eerder aangevraagd door de bewoner van het naast gelegen pand. Alle regels voor het verstrekken van de toestemming zijn niet nagekomen, waaronder buurt onderzoek e.d. De d.c. is zoals verwoord door minister Samsoedin tijdens een radiointerview op 06 september jl. aangegeven, onbevoegd toestemming te verlenen voor dit soort opstallen. Dit geldt slechts voor mobiele en niet van tijdelijke aard. De wet staat boven elke andere regelgeving , dus d.c. Nerkust is in deze geheel en al onbevoegd enige toestemming (vergunning) te verlenen, nota bene voor 10 jaar hetgeen zeer ongebruikelijk is. In aanbouw staat een opstal dat aard en nagelvast verbonden is, hetgeen volgens de landhervormingswet van 1982 zulk een toestemming alleen verstrekt kan worden door de minister van ROGB. Het woongenot in deze wijk is gewaarborgd door een kettingbeding in alle transportakten. Door de minister van OWV&T werd een vergunning verleend aan de oudervereniging van de Albergaschool voor het inrichten van de berm, conform die van de Vrijeschool met haar 600 leerlingen. Het ministerie van OWV&T verstrekt daarna een bouwvergunning op de grond, waarbij in alles eerst negatief werd geadviseerd door de afdeling ontwatering, afdeling verkeer en de afdeling Bouw en Woning Toezicht. De eens zo geheten integere minister Pengel zal dit moeten komen verantwoorden. Desondanks is de rechter aan al de belangen van de 140 huishoudens voorbijgegaan, door te stellen dat het niet bewezen is dat er verstoring van de rust zal plaatsvinden. Zal nu, daar het recht systeem gefaald heeft, de voorzitter van het wetgevende orgaan, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons ingrijpen door via DNA de ministers op te dragen, de toestemming in te trekken? Zal het recht in deze zegevieren of zal het onrecht zegevieren? Waarschijnlijk is, dat het verzoekschrift werd afgewezen, omdat de zaak in persoon tegen mevrouw Fong liep maar dat de toestemming aan de N.V. werd verstrekt.Door de advocaat Mr.Meynaar werd in zijn betoog aangegeven dat het mevrouw Fong is die investeert, dus kon de rechter haar verbieden de investering als zodanig stop te zetten. De grote vraag is welk belang meer waarde heeft: Dat van de broodjeszaak, dat van de 600 leerlingen of dat van poreuze buizen die elk moment kunnen springen. Laten wij als rechtgeaarde burgers ervoor waken dat de rechtsgang door dit soort toestanden niet teniet mag gaan, en zodoende de democratie in dit land hoog te blijven houden.   Een kritische buurtbewoner