September 6, 2018


Financiën te vroeg in hoerastemming


September 6, 2018

Het ministerie van Financiën heeft in een persbericht aangegeven, dat volgens het rapport van ratingbureau Fitch Ratings, onze economie momenteel stabiel is en dat door de juiste beslissingen op fiscaal gebied, ons land naar een solide economisch herstel beweegt. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën in het parlement, zegt desgevraagd dat het ministerie te vroeg in een hoerastemming verkeert. “Terwijl Fitch Ratings het land beoordeelt met een B-, komt Suriname snel dichter bij het volgende niveau (B). De menselijke ontwikkelingsindex van Suriname bereikte 48,1 procent, dat is 7,5 procent meer dan de B-mediaan (40,6%). Bovendien is het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in ons land (USD 6.302) bijna het dubbele van de B-mediaan (USD 3.485), aldus het persbericht. Gajadien merkt op dat ons land van een BB- rating naar een B- is gegaan, ondanks de vele exporten die wij hadden. Dat geeft volgens hem aan dat er in de afgelopen periode een enorm wanbeleid is geweest, waardoor Suriname zo een rating heeft gehad. Gajadien zegt dat de export toeneemt vanwege de productie van de grote goudbedrijven en Staatsolie, maar een toename van de export wil volgens hem nog niet zeggen dat wij er al zijn. Wij moeten volgens hem niet vergeten dat wij met enorme schulden te maken hebben, die zeker na 2020 afgelost moeten worden. Al geruime tijd wordt gezegd dat de economie stabiel is, maar de burger merkt dat niet in zijn portemonnee. Gajadien geeft aan dat zowel de financiënminister Gillmore Hoefdraad als de president en de vicepresident, dit al vaker gezegd hebben. Hij brengt in herinnering dat Hoefdraad voor de verkiezingen van 2015, de garantie had gegeven dat er geen devaluatie zou plaatsvinden, maar de realiteit was na de verkiezing dat wij een enorme devaluatie hebben gehad. De parlementariër vertelt dat onder deze regering die volgens hem corruptie faciliterend bezig is, het niet te verwachten is dat er een verandering zal komen in de economische situatie van ons land. Hij legt uit dat een beter beheer van onze huishoudens en het tegengaan van corruptie, de rode draad is om uit de crisis te geraken. Gajadien merkt op dat de regering nog steeds leningen afsluit en eraan meewerkt om het obligoplafond te overschrijden. Dit is volgens hem niet te merken, omdat het Bureau voor de Staatsschuld niet de juiste cijfers publiceert. door Johannes Damodar Patak