September 1, 2018


HOE VAAK NOG?


September 1, 2018

Hoe vaak nog moeten de buurtbewoners, ressortraadsleden en zelfs de media, wijzen op de slechte staat van het Tout Lui Faut Kanaal Rechts, dat gelegen is tussen de Sir Winston Churchill weg en de Martin Luther King weg. Ook Keerpunt heeft meerdere malen gewezen op het gevaar dat gepaard gaat met het slechte wegdek waarin grote kraters zitten. Vooral in de regentijd is de weg gevaarlijk, want dan staan deze diepe kraters vol water. Door de slechte staat van de weg is er afgelopen dinsdag een zwaarbeladen houttruck omgekanteld op de weg. Met behulp van een lokale ondernemer en zwaar materieel, werd de truck weer op de weg gezet en werden de houtblokken er weer opgeladen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar het had anders kunnen lopen. De weg is er zo slecht aan toe, dat bestuurders van kleine auto’s wordt aangeraden er geen gebruik van te maken. Dat de houttruck is omgekanteld, heeft ook te maken met het feit dat de truck zwaarbeladen was. De regering moet er dus niet alleen voor zorgen dat het wegdek gerehabiliteerd wordt, maar ze moet er ook op toe zien dat de houttrucks zich daadwerkelijk houden aan de regels. De controle die ruim een jaar geleden was ingezet voor houttrucks is niet meer van toepassing, de gevolgen daarvan zijn duidelijk te zien. Niet alleen worden de trucks overbeladen, maar op deze manier wordt illegaal hout getransporteerd en worden wegen kapotgereden. Dat de weg in zo een slechte staat verkeert, is te danken aan het zwaar transport dat dagelijks over de weg rijdt. Als de regering op korte termijn geen duurzame oplossing voor het slechte wegdek van het Tout Lui Faut Kanaal kan bewerkstelligen, moet zij zorgen voor een goede tijdelijke oplossing.