September 1, 2018


HELAAS VOOR DE SLM


September 1, 2018

Volgens de regering Bouterse gaat alles perfect met de Surinaamse economie. Daarom moet het Staatsbedrijf, onze nationale carrier de SLM, het door het economisch wanbeleid van deze regering ontgelden. Om zich volledig te kunnen focussen op de vliegdiensten, zal de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM) helaas een deel van haar onroerend goed op de veiling moeten doen. Allereerst zullen de panden van Hotel Residence Inn in Paramaribo binnenkort verkocht worden. De SLM heeft de afgelopen jaren miljoenen dollars aan verliezen geboekt voor dit hotel, vandaar deze beslissing. Helaas zal het personeel van het hotel grotendeels deze slag moeten opvangen en nu al uitkijken naar een andere baan. De SLM heeft in het boekjaar 2016- 2017 een verlies van meer dan US-dollar 6, 3 miljoen geleden. De SLM zit jammer genoeg al ongeveer tien jaar in de rode cijfers. De voormalige directeur, Robby Lachmising, gaf kort voor zijn aftreden aan, dat het bedrijf in het bovengenoemde boekjaar uit de rode cijfers zou komen. Dit is helaas niet gebeurd. Volgens Lachmising was dat te wijten aan de hoge brandstofprijs. Het eigen vermogen van de SLM is verder afgenomen naar US-dollar 41,4 miljoen, terwijl het vorig jaar dat nog US-dollar 35,2 miljoen bedroeg. De verliezen van de afgelopen jaren kunnen we toekennen aan de huidige – en voorgaande regeringen, die verzuimd hebben in te spelen op de mogelijkheden die er waren voor onze luchthaven om een Hub te worden voor verschillende grote luchtvaartbedrijven. In plaats van de financiële voordelen te bekijken, werd de SLM telkenmale gebruikt om vriendjes te accommoderen. Daarnaast heeft de SLM in het afgelopen jaar behoorlijk wat reputatieschade moeten incasseren. Dit begon reeds in het eerste kwartaal van het jaar, toen er een dossier werd gepubliceerd door bepaalde media die melding maakten van misstanden bij de SLM. Dit dossier was zonder enige twijfel schadelijk voor het bedrijf. Want als volk willen wij wel vertrouwen hebben in onze piloten en het materieel van onze nationale carrier en die van de overige vliegmaatschappijen, maar als de veiligheid vanaf het opstijgen niet voorop wordt gesteld, dan is het wel noodzakelijk dat de media hieraan de nodige aandacht besteden. Het dossier bevatte zaken o.a. betrekking hebbende op de ‘Weight and Balance’ van een vliegtuig.  Kortom, Keerpunt gelooft dat de SLM met de juiste besturing van het management er bovenop zal komen. Hopelijk ziet de huidige RVC het licht en zullen zaken efficient worden aangepakt, zodat de toekomstsperspectieven er rooskleuriger uitzien.