September 1, 2018


CRIMINALITEIT NOG STEEDS TE HOOG


September 1, 2018

Bij zijn aantreden, hebben wij als gemeenschap alleen maar mooie woorden gehoord, maar helaas zijn de daden achterwege gebleven. Zo aanvaardde enkele maanden geleden de nieuwe minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, zijn taak en beloofde, dat hij het veiligheidsgevoel terug zou brengen. Hij zei vol vertrouwen, dat er een beleid zou komen om die misdaad hard zou aanpakken. Maar wat dacht de nieuwe minister toen al te bereiken met zeer beperkte financiële middelen, in zo een korte periode na zijn aantreden? Bij zijn komst wilde Keerpunt de kersverse JusPol-minister, het voordeel van de twijfel geven en rustig afwachten om vervolgens een oordeel te kunnen vellen. Helaas zijn de cijfers van criminaliteit niet drastisch afgenomen. Het KPS is naar onze mening niet alerter geworden en heeft niet plotseling een kundiger team gekregen om zaken hardhandiger aan te pakken. Dit laat je dan je denken aan  mensen die lukraak babbelen, wanneer ze pas een nieuwe functie hebben en niet helemaal weten wat ze moeten zeggen. Het aantal roofovervallen is niet afgenomen en het lukt de politie vaak niet de criminelen te arresteren. Hoe Getrouw de komende periode zal werken aan de veiligheid in stad en district blijft een zeer brandend vraagstuk. Keerpunt denkt dat het ministerie van JusPol allereerst zwaar moet investeren in zijn manschappen en de nodige attributen, voordat Getrouw daadwerkelijk tot prestaties zal kunnen geraken. In februari van dit jaar is er een raamwerk gemaakt waarin alle knelpunten van het Korps Politie Suriname in zijn opgenomen. Er werd een team samengesteld dat het vervolgtraject had uitgestippeld dat samen met werkgroepen binnen het korps, moest werken aan structurele hervormingen. Inmiddels is het ook al bewezen, dat criminelen geen vrees meer hebben voor de politie en daar moet verandering in worden gebracht.