September 1, 2018


BRANDSTOF ELLENDE WORDT GROTER


September 1, 2018

De autobezitter in Suriname heeft al jaren te maken met sterk oplopende kosten voor het onderhoud van zijn of haar wagen. De zwaarste last die deze personen steeds weer moeten torsen, betreft de government take op gasoline en diesel. De overheid buit al sinds het aantreden van de regering Bouterse in augustus 2010, dit volk uit met een government take op brandstoffen. Deze government take heeft ze in de afgelopen 8 jaar stelselmatig opgevoerd en daardoor is de prijs van een liter unleaded gasoline thans SRD 6.99,-. In januari van het komende jaar zal deze regering de autobezitter nog verder uitpersen door de herinvoering van de rij- en voertuigen belasting. Maar als we denken dat er nu wel een einde zal komen aan de slechte tijdingen voor wat betreft het autobezit en –gebruik, hebben we het bij het verkeerde eind, want we krijgen voor het einde van het jaar zeer waarschijnlijk te maken met nog meer verhogingen bij de pomp. Suriname koopt zijn brandstof en dan wel in het bijzonder de unleaded gasoline, op Trinidad. Ook in Venezuela werd brandstof betrokken. Gezien de zeer precaire depressie in Venezuela, is het voor ons thans onduidelijk of daar nog brandstof kan worden betrokken. Trinidad heeft bekendgemaakt dat zijn Petrotrin raffinaderij die zwaar verlies lijdt, op zeer korte termijn wordt gesloten. Een bron voor de aanschaf van benzine en diesel valt hierdoor gelijk weg. Als Venezuela niet kan leveren, zullen we bij raffinaderijen in de VS moeten aankloppen. De aanvoerlijnen worden hierdoor langer en dus duurder en dat zal dan ook doorberekend worden aan de Surinaamse consument bij de pomp. Staatsolie kan volgens haar directeur Elias, voldoende diesel voor de lokale markt leveren, maar heeft zeer onvoldoende gasoline om onze markt te kunnen bestrijken. Voor ons ligt er dan ook zeker een groot probleem in het verschiet. De hier gevestigde oliemaatschappijen moeten naar onze mening zo spoedig mogelijk met informatie komen over hoe dit dreigende probleem zo goed als mogelijk kan worden aangepakt. De Surinaamse automobilist heeft namelijk al genoeg slagen geïncasseerd. Veel duurdere brandstof zal ook zeker bijdragen tot hogere prijzen.