August 25, 2018


MOEDWILLIGHEID OF ONWETENDHEID


August 25, 2018

Met de beschuldigende vinger naar personen of instanties wijzen, is heel gemakkelijk  en kan snel voor heel veel irritatie zorgen, vooral als de aantijging onterecht is. De afgelopen week vond een consumentenorganisatie het nodig om uit te halen naar sommige winkeliers die volgens haar aan onnodige prijsopdrijving van goederen doen, terwijl er geen sprake zou zijn van wisselkoersstijgingen voor zowel de dollar als de euro. Aardappelen zouden ineens veel te duur aan de man gebracht worden en daar zou de winkelier debet aan zijn. Als men voldoende leest en zowel het binnenlandse als buitenlandse nieuws nauwgezet zou volgen, had men deze niet steekhoudende verwijten achterwege kunnen laten. Alvast zijn de prijzen voor aardappels vanuit de Europese Unie fors gestegen en dat komt door mislukte oogsten. Door de enorme en langdurige hitte zijn de aardappeloogsten grotendeels mislukt en het aanbod natuurlijk zwaar afgenomen. En hier gaat natuurlijk onmiddellijk het mechanisme van vraag en aanbod gelden en worden aardappels in Europa duurder verkocht en dat vertaalt gelijk de hogere prijs per kilo in onze winkels. Wat bepaalde consumentenorganisaties niet weten of willen weten, is dat elk bedrijf te maken heeft met bedrijfskosten die de laatste tijd aanhoudend zijn toegenomen en die kosten moeten worden terugverdiend. Wanneer bijvoorbeeld de diesel of gasoline duurder worden, dan zal die verhoging doorberekend worden in het in de winkels liggende product. Consumentenorganisaties moeten zich beter laten informeren en zullen dan ook beter begrijpen met welke vraagstukken de doorsnee ondernemer op maandbasis geconfronteerd wordt. Consumentenorganisaties zouden zich wat meer moeten verdiepen in de bedrijfskunde om dan te kunnen begrijpen waarom het op bepaalde momenten niet langer mogelijk is een prijs op hetzelfde niveau te houden. Door ongenuanceerd beschuldigingen c.q. verdachtmakingen te lanceren, kan onnodig paniek ontstaan waar onschuldige mensen het slachtoffer van worden. Het is daarom van belang dat men zich goed en grondig informeert alvorens quatsch uit te kramen.