August 18, 2018


HARDER EN EFFICIËNTER OPTREDEN POLITIE GEWENST


August 18, 2018

De politie zal met de haar ter beschikking zijnde middelen, harder en efficiënter moeten optreden tegen lieden die de verkeersveiligheid dagelijks in groot gevaar brengen. Er wordt, zoals ze zelf heeft vastgesteld, in stad en district veel te hard gereden door mensen die lak hebben aan de regels. Vooral in de grote vakantie hebben velen haast op de wegen die leiden naar de recreatieoorden. Nog veel te vaak komt het voor dat automobilisten in beschonken toestand na een dagje recreëren, denken een auto veilig richting stad te kunnen besturen en anderen in gevaar brengen.  Waar de politie volgens Keerpunt in tekortschiet, is hard optreden tegen zeer verkeerd parkeergedrag van automobilisten. Het dwars en dubbel parkeren langs de openbare weg en dan voornamelijk aan de Waterkant reeds na 16.00 uur.  Ook dient de politie op te treden tegen mensen die in de nachtelijke uren hele buurten storen met oorverdovende muziek en dan praten we over delen van Paramaribo-Noord  die vreselijk worden geterroriseerd door rijdende discotheken. Het is dan ook toe te juichen dat de politie in het weekend en dan vooral in de kleine uurtjes, de situatie aan de Wilhelminastraat ter hoogte van Bakkerij Hollandia, goed in de gaten houdt. Wat daar steeds weer plaatsvindt, is hemeltergend. De politie van Geyersvlijt willen we erop attenderen dat een chauffeur van een lijnbus, het verkeer in groot gevaar brengt door bij herhaling midden op de Thurkouwstraat te keren, omdat hij niet zijn gehele route richting Geyersvlijt wenst uit te rijden. Deze chauffeur rijdt ook vaak genoeg over het trottoir wanneer zich een file voordoet, waardoor voetgangers op het trottoir een veilig heenkomen moeten zoeken. Keerpunt heeft dit wanstaltig gedrag zelf waargenomen. Als de politie ertoe overgaat hard op te treden tegen verkeersovertreders en meer boetes uitdeelt, zal er wel een verandering in het laakbaar gedrag optreden.